Tilbage til listen

BAGESTE NAKKESTØTTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nakkestøtterne 2 på bagsæderne i siden kan ikke justeres.

Position for anvendelse af midterste nakkestøtte

Løft den midterste nakkestøtte 1 op så højt som muligt for at benytte den i øverste position. Kontrollér herefter, at det er ordentligt låst.

Opbevaringsposition for nakkestøtte til midtersæde

Tryk på knappen A, og tryk den midterste nakkestøtte 1 helt i bund.

Denne position af nakkestøtten må kun anvendes, når bagsædet klappes ned, og aldrig hvis der sidder en passager på bagsædet.

Afmontering af en nakkestøtte

Hæv nakkestøtten helt op og tryk derefter på knappen A og tag nakkestøtten af.

Montering af en nakkestøtte

Indfør stængerne i hullerne, tryk på knappen A, og tryk nakkestøtten nedad. Kontroller herefter, at det er korrekt fastlåst.

Af sikkerhedshensyn bør nakkestøtten altid være monteret og korrekt indstillet. Nakkestøttens øverste kant bør være så nær i højde med hovedets isse som muligt.