Tilbage til listen

BAGSÆDE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Manuel vipning af sæderyggene

Kontroller, at forsæderne er langt nok fremme.

Sænk nakkestøtterne til laveste position.

Afhængigt af køretøjet sættes sikkerhedsselen i seleføringen 2 for at undgå at beskadige den, inden bagsædet lægges ned.

Træk i betjeningen 1, og sænk ryglænet A.

Genmontering af sædet foretages i modsat rækkefølge.

Klap ryglænet op, og klik det fast imod beslaget.

Ved anbringelse af sæderyggen kontrolleres, at den er korrekt fastlåst.

Hvis der anvendes sædeovertræk, skal du sørge for, at det ikke forhindrer sæderyggen i at blive korrekt fastlåst.

Kontroller, at sikkerhedsselerne er korrekt anbragt.

Monter derefter nakkestøtterne igen.

Bagsædeindretningen til to pladser med det lille ryglæn B nedfældet, blokerer for brug af midterpladsens fastgørelsesbeslag til sikkerhedsselen (umuligt at spænde sikkerhedsselen fast).

For automatisk at slå sæderyggene ned (helt flad position)

Fra bagagerummet skal du trække i betjeningen 3 for automatisk at låse bagsædets ryglæn op og opnå en flad bund.

Ved betjening af bagsæderne skal du sørge for, at der ikke er noget der generer forankringsbeslagene (en legemsdel, et dyr, grus, klude, legetøj, mv.).

Betingelser for brug

- Når køretøjet holder stille;

- med bagklappen åben;

- bagsædeselerne er låst op.

Funktionsfejl

Når alle brugsbetingelser er opfyldt, og du ikke kan slå sædet ned, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Begrænsninger for brug

Der er forbudt at køre med et ryglæn eller sæde klappet ned foran, når der er en passager på bagsædet.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse indstillinger med vognen standset.

BAGAGERUMMET OG ALSIDIGHED

Selv om denne video ikke er lavet med din bil, er det beskrevne princip identisk