Tilbage til listen

EL-BETJENT FORSÆDE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Indstilling af sædet:

- For at justere længden af   sædebunden betjenes kontakten 1.

- Flytning af sædet frem eller tilbage

Aktiver kontakten 2 fremefter eller bagud.

- Løft eller sænkning af sædet

Tryk kontakten 2 op eller ned.

Indstilling af ryglænet:

For at indstille hældningen på sæderyggen aktiveres kontakten 3 fremefter eller bagud.

For indstilling af sædets lændestøtte

Sænk kontaktarmen 4 for at forøge støtten, og løft den for at formindske den.

Elopvarmede sæder

Med tændingen tilsluttet trykkes på kontakten 5 for det pågældende sæde. Kontrollamperne, der er indbygget i kontakten, tændes.

Systemet regulerer automatisk opvarmning og deaktiverer den om nødvendigt. Et nyt tryk skruer ned for temperaturen. Et tredje tryk slukker for opvarmning.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.

Kontroller, at sæderyggene er korrekt fastlåst.

For ikke at modvirke sikkerhedsselernes effektivitet bør sædernes ryglæn ikke vippes for langt tilbage under kørsel.

Der må ikke ligge løse genstande i vognbunden (ved førerpladsen): I tilfælde af en kraftig opbremsning kan løse genstande blive kastet ind under pedalerne, som så ikke vil kunne betjenes korrekt.