Tilbage til listen

ELRUDEOPTRÆK, FAST GLASTAG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Disse systemer fungerer:

- med motoren kørende;

- når tændingen er slukket, indtil en fordør åbnes (begrænset til cirka tolv minutter);

- med motoren slukket, fordørene lukkede efter tryk på startknappen.

Tryk på eller træk i rudekontakten for at sænke eller hæve den til den ønskede højde: ruderne i bagdørene kan ikke sænkes helt ned.

Fra førerens plads trykkes på kontakten:

1 for venstre forrude;

2 for højre forrude;

3 og  5 bagdøre.

Fra passagerpladserne trykkes på kontakten 6.

Bagsædepassagerernes sikkerhed

Føreren kan afbryde rudeoptrækkene i bagdørene for alle passagerer ved at trykke på kontakten 4.

Førerens ansvar

Forlad aldrig bilen med kortet eller nøglen i bilen, mens der også er barn, en afhængig voksen eller et kæledyr i bilen, selv ikke i en kortere periode. Barnet kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk, eller låse dørene. Hvis en legemsdel kommer i klemme, rulles rudeoptrækket straks ned ved at trykke på den pågældende kontakt.

Fare for alvorlige kvæstelser.

Undgå at anbringe genstande på en halvåben rude: Du risikerer at beskadige rudeoptrækket.

Impulsbetjening

Dette er en yderligere funktion knyttet til el-rudeoptrækket som beskrevet på de foregående sider.

Tryk kortvarigt eller træk i en rudekontakt så langt ud som muligt: Ruden rulles helt ned eller op. En aktivering på kontakten standser rudens bevægelse.

Umuligt at betjene den impulsbetjente elrude

Den impulsbetjente elrude er udstyret med varmebeskyttelse: Hvis du trykker på kontakten til ruden mere end seksten gange i træk, skifter den til beskyttelsestilstand (låsning af ruden).

Du kan:

- bruge elrudens kontakt kortvarigt og med intervaller på ca. 30 sekunder;

- når motoren kører, oplåses ruden efter ca. 20 minutters inaktivitet på elrudens kontakt.

Bemærk: Hvis ruden støder på en forhindring på vej til endestop (f.eks. en gren osv.), vil den stoppe og køre et par centimeter tilbage.

Fjernbetjent lukning af ruderne

(modeller med fire el-betjente sideruder med impulsbetjening).

Når dørene er låst udefra:

- Hvis du trykker to gange på førerens knap til låsning af døre,

eller

- Hvis du trykker på låseknappen på kortet to gange efter hinanden i håndfri tilstand,

alle ruderne og, afhængigt af køretøjet, lukkes soltaget automatisk.

Fjernbetjent lukning af soltaget bør kun anvendes, når vognens bruger kan overvåge vognen og sikre, at der ikke befinder sig nogen i kabinen.

Ved lukning af ruderne skal du sikre dig, at ingen del af kroppen (arm, hånd, mv.) stikker ud af køretøjet.

Fare for alvorlige kvæstelser.

Funktionsfejl

Hvis ophejsningen af en rude ikke virker, vil systemet overgå til ikke-impulsbetjening: Træk så mange gange som nødvendigt i den pågældende kontakt, indtil ruden lukkes helt (ruden går trinvist op), hold kontakten i tre sekunder (stadig til låsesiden) i et sekund, og lad derefter ruden gå helt ned og helt op igen for at genaktivere systemet.

Om nødvendigt skal du kontakte et autoriseret værksted.

Tag af fast glas

Åbning af soltaget

Træk i kontakten 7, og hold den til den valgte position.

Lukning af soltag

Skub kontakten 7, og hold den til den valgte position.

Automatisk funktion (lyssensor)

Træk eller skub kort og kraftigt kontakten 7: solsejlet lukkes eller åbnes helt. En aktivering på kontakten standser solsejlets bevægelse.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

BAGDØRE

Selv om denne video ikke er lavet med din bil, er det beskrevne princip identisk