Tilbage til listen

FORSÆDENAKKESTØTTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Løft af nakkestøtten

Træk nakkestøtten opad til den ønskede højde. Kontroller herefter, at det er korrekt fastlåst.

Sænkning af nakkestøtten

Tryk på knappen 3, og tryk nakkestøtten ned til den ønskede højde. Kontroller herefter, at det er korrekt fastlåst.

Afmontering af nakkestøtten

Løft nakkestøtten op i højeste position (vip om nødvendigt sæderyggen bagud). Tryk på knappen 3, og løft nakkestøtten fri af sæderyggen.

Montering af nakkestøtten

Sørg for, at nakkestøttestængerne 2 er rene.

Stangen med rillerne skal indsættes i hylsteret 1 forsynet med låseknappen 3.

Anbring stængerne i rørene i sæderyggen (om nødvendigt vippes sæderyggen bagud).

Tryk på knappen 3, og tryk nakkestøtten ned, indtil den blokeres, og indstil derefter den ønskede højde. Sørg for at hver 2 stang er låst fast på sæderyggen.

Nakkestøtten er et sikkerhedselement i vognen, og det bør kontrolleres, at den er monteret og korrekt indstillet: nakkestøttens øverste kant bør være så tæt som muligt med hovedets isse, og afstanden mellem dit hoved og nakkestøtten A skal være mindst mulig.