Tilbage til listen

FUNKTIONEN FOR KVALITET AF UDELUFT OG UDLUFTNINGSCYKLUS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med aircondition tændt skal du fra skærmen A vælge ”Menu”, ”Køretøj”, ”Pas på”.

Kvalitet af udeluft

Kvaliteten af luften i køretøjet vises af en forklarende tekst og en animation på multimedieskærmen.

Funktionen udluftningscyklus

Den gør det muligt at mindske lugtgener i kabinen.

Lugtfjernelse

- ON: medvirker til hurtigt at nedbringe lugtgenen i kabinen;

- OFF: afbrydelse af funktionen.

Bemærk

Funktionen er tidsbegrænset. Den stopper automatisk efter nogle minutter.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.