Tilbage til listen

MANUEL AIRCONDITION

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Betjening

1 Regulering af lufttemperatur.

2 Luftrecirkulation.

3 Funktionen ”klart udsyn”.

4 Regulering af ventilationshastigheden.

5 Standsning af systemet.

6 Afrimning/afdugning af bagruden og, alt afhængig af modellen, sidespejlene.

7 Aircondition.

8 Regulering af luftfordelingen i kabinen.

Måleinstrumenterne

A Lufttemperatur.

B Luftrecirkulation.

C Ventilationshastighed.

D Fordeling af luften i kabinen.

Start og stop af aircondition

Tasten 7 gør det muligt at starte (lampen tændes) eller standse (lampen slukkes) funktionen for aircondition.

Aircondition gør det muligt at:

- At sænke temperaturen i kabinen.

- fjerne dug hurtigere fra ruderne.

Funktionen ”klart udsyn”

Tryk på tasten 3, den indbyggede kontrollampe tændes.

Denne funktion giver mulighed for en hurtig afrimning og afdugning af forruden og bagruden, sideruderne foran og de udvendige sidespejle (afhængig af model). Funktionen betyder at det automatiske klimaanlæg og afrimning af bagruden går i gang.

Tryk på tasten 6 for at standse bagrudeafrimningsfunktionen, den indbyggede kontrollampe slukkes.

For at stoppe funktionen trykkes igen på tasten 3.

Fordeling af luften i kabinen

Der er fem muligheder for luftfordeling. Drej betjeningen 8 for at indstille luftfordelingen.

Luftfordelingen vises på indikatoren D.

õ Luftstrømmen ledes derved til afdugningsdyserne ved forruden og afdugningsdyserne ved de forreste sideruder.

÷ Luftstrømmen fordeles mellem alle ventilationsspjældene, afdugningsdyserne ved sideruderne foran, ved forruden, og ved passagernes fødder.

ó Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod passagerernes fødder.

G Hele luftstrømmen ledes mod ventilationsspjældene på instrumentbrættet, mod vognbunden foran og, afhængigt af modellen, passagerne på bagsædet i anden række.

J Luftstrømmen ledes mod ventilationsspjældene i instrumentbrættet.

Aktivering af recirkulation af luften

Tryk på knappen 2: kontrollampen B tændes. I denne position recirkulerer luften uden tilførsel af luft udefra.

Recirkulation af luften gør det muligt:

- at isolere kabinen fra luften udenfor (f.eks. ved kørsel i forurenede områder);

- Hurtigere afkøling af temperaturen i kabinen.

Ved længere tids kørsel med recirkulation af luften kan der forekomme dårlig luft samt tildugning af ruderne, da luften ikke fornys. Det tilrådes derfor at vende tilbage til normal funktion (luft udefra) ved atter at dreje knappen 6, så snart luftrecirkulation ikke længere er nødvendig.

Ændring af ventilatorens hastighed

Du kan justere ventilationshastigheden ved at trykke på tasterne 4 for at øge eller sænke ventilationshastigheden.

Ventilationshastigheden vises på indikatoren C.

Systemet standser (OFF): luftcirkulationshastigheden er lig nul (med vognen standset), du kan dog mærke en smule luft, når vognen kører.

Regulering af lufttemperaturen

Drej betjeningen 1 til den ønskede temperatur. Jo flere søjler på displayet A, jo højere er temperaturen.

Under længere tids anvendelse af klimaanlægget kan det forekomme, at luften føles kold. Drej knappen 1 mod højre for at hæve temperaturen.

Lufttemperaturen vises på indikatoren A.

Afrimning-afdugning af bagruden

Med motoren i gang trykkes på tasten 6. Kontrollampen tændes.

Denne funktion giver en hurtig elektrisk afdugning/afrimning af bagruden og sidespejlene (på modeller udstyret med dette system).

For at stoppe funktionen trykkes igen på tasten 6.

Hvis du glemmer at slukke for systemet, afbrydes det automatisk.

Standsning af systemet

For at stoppe systemet skal du trykke på tasten 5 OFF (den indbyggede kontrollampe tændes).

Brug af afrimning forhindrer brugen af luftrecirkulation for at undgå risiko for dugdannelse på forruden og igangsætter aircondition. Den indbyggede kontrollampe i tasten 7 tænder ikke.

OPVARMNING/VENTILATION

Selv om denne video ikke er lavet med din bil, er det beskrevne princip identisk