Tilbage til listen

MOTORHJELM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

For at åbne trækkes i betjeningen 1.

Før ethvert indgreb i motorrummet skal tændingen afbrydes (se oplysningerne under ”Start/stop af motoren” i kapitel 2).

Sikkerhedsoplåsning af motorhjelmen

For at åbne skal motorhjelmen løftes let, og derefter løftes grebet 2, der sidder i midten af motorhjelmen.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du sikre dig, at kontaktarmen for viskerne står i positionen stop.

Risiko for kvæstelser

Åbning af motorhjelmen

Løft motorhjelmen op, løsn stangen 4 fra fastgørelsen 5, og anbring den af sikkerhedshensyn altid i hullet 3.

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser

Lukning af motorhjelmen

Kontrollér inden lukning af hjelmen, at der ikke er glemt noget i motorrummet.

Anbring stangen 4 i beslaget 5, før motorhjelmen lukkes. Tag fat i midten af motorhjelmen, og før den ned ca. 30 cm fra lukket position, og derefter slip den. Herved lukker den helt i ved egen vægt.

Efter ethvert indgreb i motorrummet skal du sørge for ikke at glemme noget (klud, værktøj osv.).

Dette kan beskadige motoren eller medføre uheld.

Kontrollér herefter, at motorhjelmen er korrekt fastlåst.

Sørg for, at intet blokerer låsebeslaget (grus, klude…).

Hvis der sker en påkørsel - selv mindre - på bilens frontparti eller motorhjelmen, bør motorhjelmens låsesystem hurtigst muligt kontrolleres på et autoriseret værksted.

MOTORHJELM

Selv om denne video ikke er lavet med din bil, er det beskrevne princip identisk