BØRNESIKRING: deaktivering, aktivering af passager- airbag foran

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deaktivering af airbag på forreste passagersæde

(afhængigt af køretøjet)

Før du monterer et barnesæde på forreste passagersæde:

- Kontrollér, om barnesædet kan monteres på dette sæde.

- For bagudvendte barnesæder: Husk at deaktivere airbag.

Sådan deaktiveres airbag: Stoppet køretøj, tænding slået fra, låsen skubbes og drejes 1 til positionen OFF.

Når tændingen er drejet, skal du kontrollere, at kontrollampen ¹ lyser på displayet 2.

Denne advarselslampe lyser konstant for at bekræfte, at der kan anbringes en barnestol på passagersædet, idet airbag´en er frakoblet.

Aktivering eller deaktivering af airbag i passagersiden skal gøres med bilen standset og tændingen afbrudt.

Hvis det gøres, mens vognen kører, tænder lamperne å og ©.

For at genetablere det rette forhold mellem airbag og lås, afbrydes tændingen og tilsluttes igen.

ADVARSEL

På grund af inkompatibilitet mellem udløsning af passagerairbag foran og placeringen af et barnesæde med ryggen mod kørselsretningen, må der ALDRIG installeres en fastholdelsesanordning til børn af en type med ryggen mod kørselsretningen på et sæde, der er beskyttet af en frontal AKTIVERET AIRBAG . Det kan medføre BARNETS DØDSFALD eller ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Angivelserne på instrumentbrættet og etiketterne A på hver side af solskærm i passagersiden 3 (se eksempel på etiket herover), vil minde dig herom.

ADVARSEL

På grund af inkompatibilitet mellem udløsning af passagerairbag foran og placeringen af et barnesæde med ryggen mod kørselsretningen, må der ALDRIG installeres en fastholdelsesanordning til børn af en type med ryggen mod kørselsretningen på et sæde, der er beskyttet af en frontal AKTIVERET AIRBAG. Det kan medføre BARNETS DØDSFALD eller ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Aktivering af passager-airbag foran

(afhængigt af køretøjet)

Så snart barnestolen fjernes fra passagersædet, skal airbag igen tilsluttes for at beskytte passageren i tilfælde af et sammenstød.

Sådan genaktiveres airbag : Mens køretøjet holder stille,og tændingen er afbrudt, trykke på og dreje låsen 1 til positionen ON.

Når tændingen er sluttet, skal displayet kontrolleres for at se, om kontrollampen ¹ er slukket, og at kontrollampen tændes på displayet 2 i cirka 1 minut efter hver start.

Passager-airbag foran er aktiveret.

Funktionsfejl

I tilfælde af fejl ved aktiverings/deaktiveringssystemet for passager/airbag foran er det forbudt at anbringe en barnestol med ryggen mod kørselsretningen på passagersædet.

Det frarådes ligeledes at anbringe andre passagerer på sædet.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

Aktivering eller deaktivering af airbag i passagersiden skal gøres med bilen standset og tændingen afbrudt.

Hvis det gøres, mens vognen kører, tænder lamperne å og ©.

For at genetablere den rette synkronisering mellem knap og airbag afbrydes tændingen og tilsluttes igen.