DISPLAY OG MÅLEINSTRUMENTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Alarm for minimum oliestand i motor

Displayet på instrumentpanelet advarer ved motorstart, hvis minimal oliestand er nået. OLIESTAND I MOTOR: Generelt.

Den første advarsel kan du få til at forsvinde ved at trykke på kontakten 1 ”OK”.

De følgende advarsler forsvinder automatisk efter cirka 30 sekunder.

Instrumentbræt i miles

(mulighed for at skifte til km/t)

Køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm

- Når tændingen er slået fra, skal du trykke på kontakten 2 så mange gange som nødvendigt for at komme til køretøjsfanebladet 5

- Trykke på 3 eller 4 gentagne gange for at få adgang til ”Indstillinger”, og tryk derefter på 1 ”OK”.

- Gør det samme for at få adgang til ”INSTRUMENTBRÆDT”, derefter ”Enheder”.

Køretøjer udstyret med en multimedieskærm.

Der henvises til instruktionerne til multimediesystemet for at vælge audiosystem.

Bemærk: i begge tilfælde vil informationscenteret automatisk vende tilbage til originalvisningen efter strømsvigt.

Udfør samme handling for at vende tilbage til foregående visning.

Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger.

Instrumentbræt A

Den lyser, når tændingen slås til. Tænding af visse kontrollamper, er fulgt af en meddelelse.

Afhængigt af køretøjet kan du personliggøre instrumentbrættet med indhold og forskellige farver efter eget valg.

For køretøjer udstyret med en multimedieskærm henvises der til multimedieinstruktionerne.

For køretøjer, der ikke er udstyret med en multimedieskærm MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER.

Indikator for kølervæsketemperatur 6

Ved normal brug skal indikatoren 6 være før området 7. Den kan nærme sig ved ”intensivt” brug. Der foreligger kun risiko, hvis kontrollampen, hvis kontrollampen ® tændes, fulgt af en meddelelse på instrumentbrættet og et lydsignal.

Speedometer 8

Displayet kan variere afhængigt af det valgte udseende.

Lydsignal for overskridelse af hastighed

Afhængigt af køretøjet og landet vises advarselslampen , og der lyder et bip. Dette bip lyder, så snart køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t. Denne advarselslampe forbliver tændt, så længe køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t.

Omdrejningstæller 9

(gradinddeling × 1 000)

Dette vises afhængigt af den valgte personlige indstilling på instrumentbrættet. Det vises muligvis ikke afhængigt af det valgte udseende.

Indikator for kørestil 10 GODE RÅD TIL KØRSEL, ECO-KØRSEL

Multimedieinformation 11

Afhængigt af køretøjet kan du få vist oplysninger på multimedieskærmen (kompas, telefon, navigation osv.).

Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger.

Estimeret kilometertal med resterende brændstofbeholdning 12

Vises efter min. 400 meters kørsel. INFORMATIONSCENTER: køreparametre.

Samlet kilometertal (kilometertæller) 13. INFORMATIONSCENTER: køreparametre

Informationscenter 14 TRIPCOMPUTER: Generelle oplysninger

Brændstofmåler 15

Hvis niveauet er på minimum, blinker den i indikatoren integrerede kontrollampe M orange fulgt af et lydsignal. Fyld på hurtigst muligt.

Instrumentbræt B

Den lyser, når tændingen slås til. Tænding af visse kontrollamper, er fulgt af en meddelelse.

Afhængigt af køretøjet kan du personliggøre instrumentpanelet med farver efter eget valg. For køretøjer udstyret med en multimedieskærm henvises der til multimedieinstruktionerne.

For køretøjer, der ikke er udstyret med et navigationssystem, henvises der til afsnittet ”Menu til personliggørelse af vognens indstillinger” i kapitel 1.

Omdrejningstæller 16

(gradinddeling × 1 000)

Indikator for kølervæsketemperatur 18

Ved normaldrift skal indikatoren 18 være før den røde zone 17. Den kan nærme sig ved ”intensivt” brug. Der foreligger kun risiko, hvis kontrollampen, hvis kontrollampen ® tændes, fulgt af en meddelelse på instrumentbrættet og et lydsignal.

Informationscenter 19

TRIPCOMPUTER: Generelle oplysninger

Estimeret kilometertal med resterende brændstofbeholdning 20

Vises efter min. 400 meters kørsel.

INFORMATIONSCENTER: køreparametre

Samlet kilometertal (kilometertæller) 21.

INFORMATIONSCENTER: køreparametre

Indikator for kørestil 22 GODE RÅD TIL KØRSEL, ECO-KØRSEL

Brændstofmåler 24

Hvis niveauet er på minimum, blinker den i indikatoren integrerede kontrollampe M orange fulgt af et lydsignal. Fyld på hurtigst muligt.

Speedometre 23 og, afhængigt af køretøjet, 25

(km eller mil i timen)

Kontrollér kun hastigheden på basis af det godkendte speedometer 23.

Indikatoren 25 angiver en værdi.

Lydsignal for overskridelse af hastighed

Afhængigt af køretøjet og landet vises advarselslampen , og der lyder et bip. Dette bip lyder, så snart køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t. Denne advarselslampe forbliver tændt, så længe køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t.

Instrumentbræt C

Den lyser, når tændingen slås til. Tænding af visse kontrollamper, er fulgt af en meddelelse.

Omdrejningstæller 25

(gradinddeling × 1.000)

Speedometre 26 og, afhængigt af køretøjet, 27

(km eller mil i timen)

Kontrollér kun hastigheden på basis af det godkendte speedometer 26.

Indikatoren 27 angiver en værdi.

Indikatoren for hastighedsændring 28 GODE RÅD TIL KØRSEL, ECO-KØRSEL

Lydsignal for overskridelse af hastighed

Afhængigt af køretøjet og landet vises advarselslampen , og der lyder et bip. Dette bip lyder, så snart køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t. Denne advarselslampe forbliver tændt, så længe køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t.

Brændstofmåler 29

Antallet af felter angiver brændstofniveauet. Når det når minimumsniveauet, slukkes felterne, og advarselslampen for minimum brændstofbeholdning blinker eller, afhængigt af køretøjet, tændes.

ADVARSEL OM FOR HØJ HASTIGHED