Tilbage til listen

FORLYGTER: udskiftning af pærer

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Køretøjer med halogenforlygter

Nærlys

Aftag dækslet A.

Vip fatningen 1 for at afklipse den, og udskift pæren.

Pæretype: H7.

Efter udskiftning af pæren skal du sørge for, at lygterne justeres af en fagmand.

Nærlys

Aftag dækslet B.

Vip fatningen 2 for at afklipse den, og udskift pæren.

Pæretype: H7.

Pæreglasset må ikke berøres med fingrene. Pæren holdes i soklen.

Der skal altid anvendes anti-UV-pærer U.V. 55W for ikke at ødelægge plastikskærmen på forlygterne. Inden pæren demonteres kontrolleres positionen for derved at kunne anbringe den nye pære korrekt i fatningen.

Kontroller efter udskiftning af pæren at dækslet anbringes korrekt.

Afhængigt af den gældende lovgivning eller for en sikkerheds skyld tilrådes det at have en æske med et sæt ekstra pærer og sikringer i bilen. Sættet kan købes på et autoriseret værksted.

Pærerne indeholder et gastryk, og kan derfor sprænges under udskiftningen.

Risiko for kvæstelser.

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser.

Kørelys, LED-positionslys for 3

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

LED blinklys 4

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

LED forlygter

Kørelys, LED-positionslys for 5

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

LED Fjernlys, nærlys 6

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

LED blinklys 7

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

LED tågeforlygter 8

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

Inden der udføres nogen handling i motorrummet, skal du slukke for tændingen.

Alle indgreb eller ændringer på det elektriske kredsløb bør foretages på et autoriseret værksted, som råder over de nødvendige reservedele, idet en forkert tilslutning kan medføre beskadigelse af de elektriske installationer (ledninger, komponenter, og specielt generatoren).