Tilbage til listen

INDSTILLING AF LYGTEHØJDE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontakten A anvendes til at tilpasse forlygternes højde i forhold til belastningen.

Med nærlyset tændt skal du trykke eller løfte kontakten A så mange gange som nødvendigt for at vælge den ønskede position på instrumentpanelet.

Bemærk: Afhængigt af køretøjet vises den valgte position, når motoren startes, på instrumentbrættet i cirka 30 sekunder, og i 5 sekunder hver gang der trykkes på kontakten A.

Eksempler på indstillingspositioner for kontakten A afhængigt af belastningen.

Model varevogn

Stationcar

Fører alene, eller med 1 forsædepassager

0

0

Alle sæder besatte

-

1

Fører med passagerer og bagage (eller last), der når op på den maksimalt tilladte totalvægt

-

2

Fører uden passagerer og bagage (eller last), der når op på den maksimalt tilladte totalvægt

4

3

Oversigten nedenfor giver nogle eksempler. I alle tilfælde skal du justere betjeningen A i forhold til vognens belastning, så vejen kan ses, og andre bilister ikke blændes.

Hvis der skal køres venstrekørsel med et køretøj med rattet i venstre side (eller omvendt), er det nødvendigt midlertidigt at få reguleret lysene under opholdets varighed.

Midlertidig indstilling

Åbn motorhjelmen og find mærket B i nærheden af en af forlygterne.

Funktionsprincip

Ved hjælp af en skruetrækker eller lignende drejes 1 en halv omgang mod symbolet - for at sænke lygtehøjden.

Gå tilbage til den oprindelige indstilling, når køreturen er afsluttet: Drej bolten 1 en halv omgang mod symbolet + for at hæve lygtehøjden.