Tilbage til listen

ALARMOPKALD

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hvis køretøjet er udstyret med alarmopkald, er der mulighed for automatisk eller manuelt at ringe til alarmcentralen i tilfælde af uheld eller sygdom for at reducere den tid, det tager at nå frem til stedet.

Hvis du bruger alarmopkaldsfunktionen til at indrapportere en ulykke, som du har set, indebærer det, at der skal stoppes, hvor færdselen gør det muligt, så alarmcentralen kan lokalisere dit køretøj og dermed placeringen af den indrapporterede ulykke.

Alarmopkald må kun bruges i tilfælde af en ulykke, som du er involveret i eller vidne til, eller hvis du har det dårligt.

1 Lampe for telefonnettets tilgængelighed: Tændt, hvis net er tilgængeligt (grønt lys), slukket, hvis net ikke er tilgængeligt;

2 Kontrollampe for automatisk funktion;

3 SOS-kontakt;

4 Mikrofon;

5 Højttaler.

Et opkald foretages altid på følgende måde:

- Opkaldet sættes op sammen med alarmcentralen;

- Data, der er relateret til hændelsen, sendes ud;

- Stemmekommunikation med alarmcentralen;

- Hvis det er nødvendigt, ringes der efter nødhjælp.

Alarmopkald har to funktioner:

- automatisk funktion;

- manuel funktion;

I tilfælde af uheld anbefales det, at du holder dig i nærheden af køretøjet, så du om nødvendigt kan besvare et opkald fra alarmcentralen.

Automatiske funktion

Når kontrollampen 2 er tændt, angiver det, at den automatiske funktion er aktiveret.

Med tændingen tilsluttet udløses nødopkaldet automatisk i tilfælde af uheld med airbag aktiveret. Data overføres til alarmcentralen (nummerplade, tid for opkald, køretøjets position, køretøjets retning osv.).

Det automatiske alarmopkald aktiveres som standard og kan deaktiveres på brugerens anmodning på et godkendt værksted.

Manuel funktion

Alarmopkaldet udløses ved at trykke på kontakten 3.

Alarmopkald har to funktioner:

- i normal funktion ved at trykke på kontakten 3 i mere end 3 sekunder;

- i panikfunktion ved at trykke på kontakten 3 fem gange i mindre end 10 sekunder.

I tilfælde af utilsigtet funktion er det muligt at annullere opkaldet ved at trykke på kontakten 3 i 2 sekunder, før opkaldet til alarmcentralen etableres.

Når et opkald er oprettet, er det kun alarmcentralen der kan afslutte opkaldet.

FUNKTIONSFEJL

I nogle tilfælde fungerer alarmopkaldsfunktionen ikke:

- ingen fejl er registreret, og telefonnettet er ikke tilgængeligt;

- lavt batteriniveau;

-...

Når systemet registrerer en funktionsfejl, bliver kontrollampen 1 rød. Kontakt hurtigst muligt et godkendt værksted.

Kontrollér batteriets tilstand. Dets levetid er ca. fire år (kontrollampen 1 lyser rødt for at oplyse om dette).

Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.