Tilbage til listen

BAKKAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funktionsprincip

Når der skiftes til bakgear, sender kameraet 1, der er anbragt på bagklappen, et billede af området bag køretøjet til multifunktionsskærmen 2 fulgt af en eller to profiler 4 og 3 (mobil og fast).

Dette system anvendes først ved hjælp af en eller flere profiler (mobil til retningsstabilitet og fast til afstand). Når den røde zone nås, kan du ved hjælp af visningen af kofangeren parkere helt nøjagtigt.

Fast profil 3

Den faste profil består af farveangivelser AB og C, der viser afstanden bag køretøjet:

- A (rød) ca. 30 centimeter fra køretøjet.

- B (gul) ca. 70 centimeter fra køretøjet.

- C (grøn) ca. 150 centimeter fra køretøjet.

Denne profil forbliver fast, og angiver bilens retningsstabilitet, hvis hjulene er på linje med bilen.

Mobil profil 4

Den er vist med blå på multifunktionsskærmen 2. Den viser bilens retningsstabilitet iht. rattets position.

Særlig funktion

Kontrollér, at kameraet ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne, kondens osv.).

Aktivering, deaktivering af bakkameraet

Fra multifunktionsskærmen 2 skal du vælge ”Køretøj”, ”INDSTILLINGER”, ”Parkeringshjælp” og derefter ”Bakkamera”. Aktivér eller deaktivér bakkameraet, og godkend dit valg.

Du kan også indstille parametrene for kamerabilledet (lysstyrke, kontrast...).

Skærmen viser et spejlvendt billede som i et bakspejl.

Profilerne er en repræsentation, der er projiceret på et plant underlag. Disse oplysninger skal ignoreres, når de overlapper en lodret genstand eller en, der er anbragt på jorden.

Genstandene, der vises på instrumentbrættet, kan være deformeret.

Ved for kraftig belysning (sne, bilen i solen…) kan kameraets udsyn blive forstyrret.

Hvis bagagerummet er åbent eller ikke helt lukket, vises meddelelsen ”Boot open”, og kameravisningen forsvinder.

Denne funktion er en ekstra hjælp. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som bilens fører bør udvise.

Føreren bør altid være opmærksom på pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen; hold derfor vågent øje med børn, husdyr, barnevogne, cykler m.v., som befinder sig i nærheden af bilen, og vær opmærksom på også mindre stenafmærkninger og tynde stolper.