Tilbage til listen

FUNKTIONEN STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med dette system kan man mindske brændstofforbruget og udstødningsgassen.

Systemet aktiveres automatisk, når bilen startes.

Under kørsel stopper systemet motoren (på standby), når bilen standses (kø, stop ved lyskryds...).

Betingelser for standbytilstand for motor

Køretøjet har kørt siden sidste stop.

Med automatgear:

- gearet er i position D, M eller N;

og

- bremsepedalen er trykket ned (tilstrækkeligt hårdt);

og

- speederen er ikke trådt ned;

og

- Køretøjets hastighed er lig nul i cirka ét sekund.

Motoren forbliver i standbytilstand, hvis position P anvendes, eller hvis position N vælges med parkeringsbremsen aktiveret, og bremsepedalen sluppet.

For alle modeller:

kontrollampen lyser på instrumentbrættet, når motoren er i standbytilstand.

Bilens udstyr forbliver funktionelt, mens motoren er stoppet.

Inden bilen forlades, skal tændingen slukkes (der henvises til afsnittet ”Start, stop af motor”)

Lad ikke dit køretøj rulle, når motoren er i standbytilstand (kontrollampen tænder på instrumentbrættet).

Når motoren sættes på standby, aktiveres parkeringsbremsen (afhængigt af model) ikke automatisk.

Mens motoren er på standby, er servobremsen ikke funktionel.

Forhindring af standbytilstand for motor

I visse situationer, f.eks. vejkryds, er det muligt, når systemet er aktiveret, at holde motoren kørende for hurtig at kunne komme afsted.

Automatgear:

Hold køretøjet standset ved at trykke en smule på bremsepedalen.

Betingelser for at afslutte standbytilstand for motor

Med automatgear:

- bremsepedalen skal være sluppet, og position D or M er aktiveret,

- bremsepedalen er sluppet, position N er aktiveret, og parkeringsbremsen er sluppet, eller

- bremsepedalen trædes ned igen, position P er aktiveret, eller position N er aktiveret, og parkeringsbremsen trukket, eller

- positionen R anvendes, eller

- gaspedalen er trykket ned, eller

- ved manuel betjening flyttes gearvælgeren mod + eller -.

Bemærk: afhængigt af køretøjet, hvis du afbryder tændingen, når motoren er på standby, vises kontrollampen Ä på instrumentbrættet i få sekunder.

Når der fyldes brændstof på køretøjet, skal motoren være slukket (og ikke på standby): Motoren skal standses (der henvises til afsnittet ”Start, stop af motoren”).

Betingelser for at forhindre standbytilstand for motor

Visse betingelser tillader ikke systemet af sætte motoren på standby:

for modeller udstyret med et RENAULT -kort:

- førerdøren er ikke lukket;

- førerens sikkerhedssele er ikke spændt;

gælder alle modeller:

- køretøjet er sat i bakgear;

- motorhjelmen er ikke låst;

- udendørstemperaturen er for lav eller for høj;

- batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet;

- Hvis køretøjet er udstyret med ”4WD Lock”, skal denne aktiveres (se afsnittet ”Transmission: 4-hjulstrukket (4WD)” i kapitel 2);

- forskellen mellem bilens indvendige temperatur og den foreskrevne temperatur for det automatiske klimaanlæg er for stor;

- parkeringsafstandskontrol er i drift;

- hældningen er større end cirka 12 % for køretøjer udstyret med automatgear;

- funktionen ”se klart” er aktiveret (der henvises til afsnittet ”Automatisk klimaanlæg” i kapitel 3);

- motortemperaturen er for lav eller for høj;

- antiforureningssystemet regenereres;

eller

-...

Kontrollampen lyser på instrumentbrættet og oplyser dig om, at motoren ikke kan sættes i standbytilstand.

Funktionen Stop and start skal deaktiveres ved ethvert indgreb i motorrummet.

Særlige tilfælde af køretøjer udstyret med et kort RENAULT

Hvis motoren er på standby (kø, stop ved lyskryds osv.), og føreren tager sikkerhedsselen af og åbner førerdøren eller rejser sig fra sædet, afbrydes tændingen.

Parkeringsbremsen aktiveres så automatisk.

For at genstarte og genaktivere funktionen Stop and Start skal motoren startes (der henvises til afsnittet ”Start, stop af motoren” i kapitel 2).

Særlige tilfælde med køretøjer med en nøgle

Med motoren på standby (kø, lyskryds osv.). Hvis du forlader køretøjet, vil et lydsignal advare dig om, at motoren er på standby og ikke er blevet slukket.

Efter standbytilstand for motoren og føreren har køretøjet, kan det genstartes. Kontroller sikkerheden, før du tager afsted.

Særlige anmærkninger til automatisk genstart af motoren

I visse tilfælde kan motoren genstartes uden indgreb for at garantere din sikkerhed og komfort.

Det sker særligt, når:

- udendørstemperaturen er for lav eller for høj;

- funktionen ”se klart” er aktiveret (der henvises til afsnit ”Automatisk klimaanlæg” i kapitel 3);

- batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet;

- Vognen kører med mere end 5 km/t (ved kørsel ned ad bakke...);

- der forkommer gentagne tryk på bremsepedalen eller behov for bremsesystemet;

-...

Særlige funktioner for køretøjer med en nøgle: for nogle af disse tilstande er automatisk genstart af motoren ikke tilladt, hvis en fordør er åben.

Deaktivering, aktivering af funktionen

Tryk på kontakten 1 for at deaktivere funktionen. Meddelelsen ”Start&stop deaktiveret” vises på instrumentbrættet og den integrerede kontrollampe 2 i kontakten tændes.

Tryk igen for at genaktivere systemet. Meddelelsen ”Start&stop aktiveret” vises på instrumentbrættet og den integrerede kontrollampe 2 i kontakten 1 slukkes.

Systemet genaktiveres automatisk, hver gang køretøjet startes (se i afsnittet ”Start, stop af motoren” i kapitel 2).

Funktionsfejl

Når meddelelsen ”Tjek Start&stop” vises på instrumentbrættet og den integrerede kontrollampe 2 i kontakten 1 tændes, er systemet deaktiveret.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Bemærk: Med motoren på standby vil et tryk på kontakten 1 automatisk genstarte motoren.

Inden bilen forlades, skal tændingen slukkes (der henvises til afsnittet ”Start, stop af motor” i kapitel 2).