Tilbage til listen

KORREKTIONSSYSTEM OG KØRSELSHJÆLP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ifølge modellen kan det bestå af:

- ABS (antiblokeringssystem);

- ESC (dynamisk stabilitetssystem) med kontrol af understyring og antihjulspin-system;

- servobremsning;

- starthjælp på skråning;

- nedkørselskontrol.

Dette er ekstra hjælpefunktioner i tilfælde af kritisk kørselssituation, som hjælper føreren til at kunne styre vognens opførsel.

Funktionerne kan ikke erstatte føreren. De øger ikke køretøjets muligheder og bør ikke friste dig til at køre hurtigere. De kan derfor i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under kørslen (føreren bør altid være opmærksom på pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen).

ABS (antiblokeringssystemet)

Ved kraftig opbremsning forhindrer ABS, at hjulene blokeres, hvorved det er muligt at beherske bremselængden, og bevare kontrollen over bilen.

Under disse omstændigheder kan man foretage undvigemanøvrer samtidig med, at man bremser. Desuden optimerer dette system bremselængden, især på glat vejbane (våd vejbane, o.l.)

Når ABS-systemet aktiveres, vil dette føles ved en rystelse af bremsepedalen. ABS vil under ingen omstændigheder forbedre de "fysiske" betingelser for kontakten mellem dækkene og vejbanen. De normale forsigtighedsregler bør stadig ubetinget overholdes (sikkerhedsafstanden til forankørende biler, osv.).

Ved en pludselig nødopbremsning bør der opretholdes et kraftigt og konstant tryk på bremsepedalen. Det er således ikke nødvendigt at foretage stødvise aktiveringer af bremsen (pumpninger). ABS modulerer den kraft, som tilføres bremsesystemet.

Kontrollampen ® informerer dig, for din egen sikkerheds skyld, om at stoppe, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Bremsesystemet fungerer delvist. Det er farligt at foretage en kraftig opbremsning. Vognen bør derfor standses øjeblikkeligt, afhængigt af færdselsforholdene. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Funktionsfejl:

- © og x lyser på instrumentbrættet sammen med meddelelserne ”Tjek ABS”, ”Tjek bremsesystem” og ”Tjek ESC”: Angiver, at ABS, ESC og bremseforstærkningssystemet er deaktiveret. Bremsning er altid sikret;

- x, D, © og ® lyser på instrumentbrættet og følges af meddelelsen ”Bremsesystem fejl”: Dette angiver en funktionsfejl i bremsesystemet.

I begge tilfælde bør du konsultere en autoriseret forhandler.

Dynamisk stabilitetskontrol ESC med kontrol af understyring og antihjulspinsystem

Dynamisk stabilitetssystem ESC

Dette system hjælper dig med at bevare kontrollen over vognen i kritiske situationer (undvigemanøvrer, svigtende vejgreb i sving, mv.).

Funktionsprincip

En føler på rattet aflæser den kørselsretning, som føreren har bestemt.

Andre følere fordelt på vognen måler den reelle kørselsretning.

Systemet sammenligner førerens hensigt med bilens faktiske retningsstabilitet, og retter om nødvendigt sidstnævnte ved at aktivere bremsning af nogle af hjulene og/eller motoreffekten. Når systemet aktiveres, blinker kontrollampen på instrumentbrættet.

Kontrol af understyring

Dette system forstærker stabilitetssystemet ESC i tilfælde af en markant understyring af vognen (manglende vejgreb på forhjulene).

Antihjulspinsystem

Dette system medvirker til at begrænse hjulspin på de trækkende hjul, og til at kontrollere vognen i igangsætnings- og accelerations- eller decelerationssituationer.

Funktionsprincip

Ved hjælp af følere på hjulene måler og sammenligner systemet konstant de trækkende hjuls hastighed, og viser deres belastning. Hvis et hjul begynder at spinne, vil systemet bremse dette, indtil trækket på hjulet sker i overensstemmelse med hjulets vejgreb.

Systemet indvirker ligeledes på motoromdrejningsmomentet i forhold til vejgrebet under hjulene, uafhængigt af det tryk, der udøves på speederpedalen.

Funktionsfejl

Når systemet registrerer en funktionsfejl, vises meddelelsen ”Tjek ESC”, og kontrollamperne © og lyser på instrumentbrættet.

I dette tilfælde deaktiveres ESC og antihjulspinsystemet. Kontakt et autoriseret værksted.

Afbrydelse af funktionen

(afhængig af model)

I visse situationer (kørsel på meget blød vejbane: sne, mudder, mv., eller kørsel med snekæder), kan systemet nedsætte motorydelsen for at begrænse hjulspin. Hvis denne effekt ikke ønskes, er det muligt at afbryde funktionen ved at trykke på kontakten 1.

Meddelelsen ”ESC deaktiveret” vises på instrumentbrættet for at advare dig herom.

Antihjulspinsystemet tilfører en ekstra sikkerhed, og det frarådes at køre med denne funktion slået fra. Det tilrådes hurtigst muligt at aktivere antihjulspinsystemet på ny ved at trykke på kontakten 1.

Bemærkning: funktionen bliver automatisk genaktiveret ved tilslutning af tændingen, eller når hastigheden overstiger 40 km/t.

Servobremsning

Dette system supplerer ABS-bremsesystemet, idet det medvirker til at nedbringe vognens bremselængde.

Funktionsprincip

Systemet kan opfange en nødopbremsningssituation. I så fald udvikler bremseforstærkeren øjeblikkeligt sin maksimale ydelse, hvilket bevirker, at bremsesystemetABS hurtigere bringes i funktion. Den blokeringsfri bremsefunktion ABS opretholdes, så længe bremsepedalen ikke slippes.

Aktivering af havariblinklys

Ifølge modellen kan havariblinklyset tændes automatisk i tilfælde af en kraftig opbremsning.

Dette er ekstra hjælpefunktioner i tilfælde af kritisk kørselssituation, som hjælper føreren til at kunne styre vognens opførsel.

Funktionerne kan ikke erstatte føreren. De øger ikke køretøjets muligheder og bør ikke friste dig til at køre hurtigere. De kan derfor i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under kørslen (føreren bør altid være opmærksom på pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen).

Starthjælp på skråning

Alt efter vejens hældning hjælper dette system føreren ved igangsætning på en bakke. Den forhindrer, at vognen kører baglæns, idet der gribes ind med automatisk bremsning, når føreren løfter foden fra bremsepedalen for at aktivere speederen.

Systemets funktion

Den fungerer kun, når gearstangen ikke er i frigear (en anden position end N eller P for automatgear), og når vognen holder helt stille (tryk på bremsepedalen)

Systemet tilbageholder vognene i ca. 2 sekunder. Herefter løsnes bremserne (vognen kører i forhold til skråningen).

Systemet for starthjælp på skråning kan ikke 100 % forhindre vognen i at rulle tilbage i alle tilfælde (meget stejl skråning...).

Føreren kan under alle omstændigheder træde på bremsen og dermed forhindre, at vognen kører baglæns.

Starthjælp på skråning bør ikke anvendes ved længerevarende stop: her bruges bremsepedalen.

Denne funktion er ikke beregnet til at stoppe vognen på permanent vis.

Hvis det er nødvendigt, bruges bremsepedalen til at standse vognen.

Føreren skal være særligt årvågen, når vejbanen er glat eller kun yder lidt modstand.

Fare for alvorlige kvæstelser.

Hastighedskontrol ved nedkørsel

Denne funktion gør det muligt at begrænse køretøjets hastighed uden at bruge bremsepedalen (når du kører ned ad en stejl skråning).

Nedkørselskontrol fungerer mellem 5 og 30 km/t.

Bemærk: Hvis køretøjets hastighed er over 60 km/t, deaktiveres systemet, og kontrollampen slukkes.

Aktivering/deaktivering af systemet

- Aktivering: Tryk på knappen 2 i normal aktiveringstilstand, som er under 30 km/t. Kontrollampen tændes på instrumentbrættet.

- Deaktivering: Tryk på knappen 2 igen. Kontrollampen slukker.

Start af systemet

Når køretøjet kører ned ad bakke med en hastighed under 30 km/t fremad eller i bakgear (position D eller R for køretøjer udstyret med automatgear).

Når der registreres en tilstrækkelig hældning, blinker kontrollampen på instrumentbrættet.

Ved aktivering af systemet for nedkørselskontrol kan nedkørselshastigheden øges med speederpedalen eller reduceres med bremsepedalen.

Meddelelse med systemadvarsel

- Intern fejl

- Køretøjets hastighed er over 30 km/t

- Tryk hårdt på speederpedalen

I denne tilstand kan meddelelsen ”HDC er ikke tilgængelig” blive vist i gruppen.

Dette system fungerer ikke, hvis gearvælgeren er i position P på køretøjer udstyret med automatgear, eller hvis køretøjet kører på en plan overflade.

I tilfælde af fejl i køretøjets nedkørselskontrol bruges bremsepedalen til at stoppe køretøjet.

Føreren skal være særligt årvågen, når vejbanen er glat eller kun yder lidt modstand.

Fare for alvorlige kvæstelser.