Tilbage til listen

LANE DEPARTURE WARNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dette system giver føreren besked, når

når en optrukken eller stiplet linje

krydses.

Denne funktion bruger et kamera, der er

monteret på forruden bag

bakspejlet.

Denne funktion er en supplerende hjælp i tilfælde af ufrivillig overskridelse af en fuldt optrukken eller stiplet linje. Funktionen kan dog ikke træde i førerens sted. Funktionen kan under visse omstændigheder nemlig forstyrres, især i tilfælde af:

- dårlig sigtbarhed (regn, sne, tåge, snavset forrude, lav sol forfra, delvist udviskede linjer osv.);

- veje med snævre sving;

- et tætkørende efterfølgende køretøj i samme vejbane;

- afmærkninger på jorden, der er slidte, har meget lidt kontrast eller er meget langt fra hinanden;

- snævre veje;

- ...

I dette tilfælde forbliver synlighedsindikatorerne farveløse linjer på instrumentbrættet for at angive, at funktionen ikke kan alarmere (ikke-opdagede linjer). Funktionen kan i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under manøvrer.

Aktivering/deaktivering

Køretøjer udstyret med et navigationssystem

På multifunktionsskærmen 2: vælg ”Køretøj”, ”Kørehjælp”, ”Advarsel for vognbaneskift”, og vælg derefter ”ON” eller ”OFF”.

Du kan få direkte adgang til menuen ”Kørehjælp” via tasten 1 .

Køretøjer, der ikke er udstyret med et navigationssystem

Tryk på kontakten 3.

Funktionsprincip

Når funktionen er aktiveret, vises de grå synlighedsindikatorer 4 for de højre og venstre linjer på instrumentbrættet.

Funktionen er klar til at alarmere, hvis:

- hastigheden er større end ca. 70 km/t;

og

- linjeindikatorer 4 er grønne eller, afhængigt af køretøjet, en vibration af rattet;

Funktionen advarer føreren:

- ved hjælp af et lydsignal eller, afhængigt af køretøjet, en vibration af rattet.

- og indikatoren for den overskredne linje bliver rød på instrumentbrættet.

Betingelser for ikke-aktivering af alarmer

- Retningsindikatorer aktiveret under cirka 2 sekunder før overskridelse af linjen;

- hurtig overskridelse af linjen;

- fortsat kørsel på en linje;

- i kurver tillader funktionen at skære et sving let af;

- havariblinklys aktiveret;

-...

Indstilling

Køretøjer udstyret med et navigationssystem

Fra multifunktionsskærmen 2 skal du vælge ”Køretøj”, ”Kørehjælp”, ”Indstilling af advarsel for vognbaneskift”.

- Lydstyrke: indstil lydstyrke for alarm, vælg et af fem niveauer;

- følsomhed: indstil niveauet for følsomhed af registrering af linjer. Vælg:

- ”Lav” linje registreret ved overskridelse;

- ”Gns.” linje, der nærmer sig, registreret;

- ”høj” linje i nærheden registreret.

Køretøjer, der ikke er udstyret med et navigationssystem

- Når køretøjet holder stille, udfør et langt tryk på kontakten 5 OK for at få adgang til menuen for indstillinger;

- tryk gentagne gange betjeningen 6 opad eller nedad, til menuen ”Kørehjælp” vises. Tryk på kontakten 5 OK;

- tryk gentagne gange betjeningen 6 opad eller nedad, til menuen ”Indstilling af advarsel for vognbaneskift” vises, og tryk derefter på kontakten 5 OK.

- Lydstyrke: for at indstille lydstyrken for alarm skal du vælge et af tre niveauer;

- følsomhed: indstil niveauet for følsomhed af registrering af linjer. Vælg:

- ”Lav” linje registreret ved overskridelse;

- ”Gns.” linje, der nærmer sig, registreret;

- ”høj” linje i nærheden registreret.

Funktionsfejl

Hvis der opstår en fejl, vises meddelelsen ”Tjek vognbaneadvarsel” på instrumentbrættet, og synlighedsindikatorerne for linjerne til højre og venstre forsvinder på instrumentbrættet.

Søg råd på et autoriseret værksted.