Tilbage til listen

PARKERINGSHJÆLP.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Det er en funktion, som hjælper dig med at parkere.

Fjern hænderne fra rattet, du styrer kun pedalerne og gearstangen.

Du kan på ethvert tidspunkt overtage styringen med køretøjet ved at dreje på rattet.

Betjening

Når køretøjet holder stille eller har en hastighed, der er mindre end ca. 30 km/t, skal du trykke på kontakten 1. Kontrollampen integreret i kontakten 1 lyser, og skærmen 2 vises på multifunktionsskærmen.

Specifikationer

Sørg for, at ultralydssensorerne angivet med pile 3 ikke tildækkede (snavs, mudder, sne osv.).

Valg af manøvre

Systemet kan udføre fire typer manøvre:

4 parkering af køretøjet ved kantsten mellem to parkerede køretøjer;

5 parkering af køretøjet i en parkeringsbås;

6 parkering af køretøjet i en skrå parkeringsbås;

7 udkørsel fra kantstensparkering mellem to køretøjer.

På multifunktionsskærmen skal du vælge manøvren, der skal udføres.

Og aktivere retningsindikatoren (drejesignal) på den side, hvor du ønsker at parkere.

Bemærk! Ved start af køretøjet eller efter en vellykket kantstensparkering ved hjælp af systemet vil systemet foreslå udkørsel fra kantstensparkering som standardmanøvre. I andre tilfælde kan standardmanøvren indstilles med 8 fra multifunktionsskærmen.

Funktionsprincip

Parkering

Så længe køretøjets hastighed er mindre end cirka 30 km/t, søger systemet efter ledige parkeringspladser på begge sider af køretøjet.

Når der registreres en plads, vises den på multifunktionsskærmen angivet med det lille bogstav ”P”. For at køretøjet kan registrere en parkeringsplads, skal du køre langsomt med blinklyset aktiveret på samme side som pladsen, indtil meddelelsen ”Stop” vises sammen med et lydsignal.

Pladsen vises nu på multifunktionsskærmen med det store bogstav ”P”.

- Stop køretøjet;

- sæt køretøjet i bakgear.

Kontrollampen lyser på instrumentbrættet fulgt af et lydsignal.

- slip rattet;

- følg systemets instruktioner, som vises på multifunktionsskærmen.

Din hastighed må ikke være højere end cirka 7 km/t. Bjælken 9 angiver status.

Kontrollampen slukkes på instrumentbrættet fulgt af et lyssignal, som informerer dig om, at manøvren er afsluttet.

Specielt

- Kør langsomt, og vær altid klar til at bruge bremsen;

- Systemet kan ikke registrere parkeringspladser mellem andre genstande end køretøjer, f.eks. en stander, motorcykel eller forhindring;

- Systemet kan ikke registrere parkeringspladser, der opstår efter registrering eller før registrering;

- Oprethold afstanden på omkring 50-150 cm fra de parkerede køretøjer, når der søges parkeringspladser. Systemet registrerer måske ikke pladser, når afstanden er mindre end 50 cm eller over 150 cm;

- Du kan flytte gearstangens position R til D eller D til R under parkering. Systemet er stadig tilgængeligt.

- Føreren bør undersøge, om det er muligt at parkere på den registrerede plads (forhindringer i området);

- Hvis du monterer et andet dæk eller hjul, kan systemets ydeevne ændres. Der opnås den bedste ydeevne ved at montere den samme størrelse som den oprindelige;

- Systemet kan måske ikke fungere, hvis hjulene er sporet forkert. Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Udkørsel fra kantstensparkering

- Vælg tilstand ”Udkørsel fra kantstensparkering”:

- Aktiver blinklyset på den side, hvor du ønsker at køre ud;

- udfør et langt tryk på kontakten 1 (cirka 2 sekunder).

Kontrollampen lyser på instrumentbrættet fulgt af et lydsignal.

- slip rattet;

- udfør manøvrerne fremad og bagud ved hjælp af alarmerne for parkeringsafstandskontrol.

Din hastighed må ikke være højere end cirka 7 km/t.

Når du først er i position til at køre ud, informerer systemet dig om, at manøvren er afsluttet.

Kontrollampen slukkes på instrumentbrættet fulgt af et lyssignal, som informerer dig om, at manøvren er afsluttet.

Specielt

- Under udkørsel fra parkeringspladsen afbrydes systemet pga. sikkerhed, når der er risiko for sammenstød med forhindringer;

- Systemet kan måske ikke fungere, når der er lidt plads;

- Under udkørsel fra eller parkering på pladsen køres fremad eller bagud, efter at rattet er roteret;

- Hvis føleren er frosset eller tildækket, eller der er meget høje eller små genstande eller standere i omgivelserne, kan systemet blive afbrudt, selvom der er plads.

Suspendering af manøvren

Manøvren suspenderes i følgende tilfælde:

- hvis du tager fat i rattet;

- hvis en dør eller bagagerummet åbnes;

- hvis køretøjet holder stille i for lang tid;

- hvis der en genstand, som forhindrer, at manøvren kan fuldføres;

- motoren standser.

Kontrollampen på instrumentbrættet slukker og følges af et lydsignal, som informerer dig om, at manøvren er suspenderet. For at genoptage manøvren skal du udføre et langt tryk på kontakten for aktivering af parkeringshjælp.

I det tilfælde vises årsagen til afbrydelsen på multifunktionsskærmen.

Sørg for

- at have sluppet rattet og

- at alle døre og bagagerummet er lukket og

- at der ikke ligger en genstand på vejen og

- at motoren er startet.

Annullering af manøvren

Manøvren afbrydes i følgende tilfælde:

- Ved tryk på kontakten for aktivering af parkeringshjælp;

- hvis køretøjets hastighed er højere end 7 km/t;

- Hvis du har udført mere end 10 bevægelser fremad og tilbage som parkeringsmanøvre;

- hvis følerne for parkeringsafstandskontrol er snavsede eller dækket til;

- hvis køretøjets hjul spinner.

Kontrollampen på instrumentbrættet slukkes og følges af et lydsignal for at informere dig om, at manøvren er fuldført.

Specielt

Systemet kan blive afbrudt under følgende omstændigheder. I disse tilfælde skal du selv parkere på grund af risiko for sammenstød;

- hvis der er forhindringer omkring standere;

- hvis parkeringspladsen har forhindringer såsom cykler, motorcykler, standere tæt på hinanden;

- hvis parkeringspladsen snor sig eller er glat eller ujævn;

- hvis dæktrykket er under eller højere end standard;

- i meget dårligt vejr (kraftig regn, sne eller voldsom vind);

- montering af forskellige dæk (snekæde, reservehjul, forskellig hjulstørrelse).

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Sørg for, at manøvren overholder gældende trafikregler.

- Føreren skal altid holde øje med pludseligt opstående faresituationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper m.v., som befinder sig i vognens blinde vinkel.

- Systemet kan ikke registrere genstande, der befinder sig i følernes blinde vinkel.

- Under manøvrering kan rattet dreje hurtigt: Placer ikke hænderne inden i, og sørg for, at der heller ikke er andet, der kommer i vejen.

- Udfør altid en visuel kontrol for at sikre, at den parkeringsplads, som systemet har foreslået, faktisk er ledig og fri for forhindringer.

- Systemet må kun anvendes i forbindelse med træk af anhænger, eller når et træk- eller lastsystem er fastgjort til køretøjet.