Tilbage til listen

SERVOPARKERINGSBREMSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Assisteret funktion

Servoparkeringsbremsen sikrer, at køretøjet holder stille, når motoren standses (og ikke ved at motoren sættes i standbytilstand for modeller udstyret med funktionen Stop and Start). Der henvises til afsnittene ”Start, stop af motor” og ”Funktionen Stop and Start” i kapitel 2.

I alle andre tilfælde, f.eks. hvis motoren går i stå, sker der ingen automatisk aktivering af parkeringsbremsen. I så fald må den manuelle funktion anvendes.

På visse landespecifikke modeller er den assisterede bremsefunktion ikke aktiveret. Se afsnittet ”Manuel funktion”.

Trækning af servoparkeringsbremsen bekræftes af meddelelsen ”Parkeringsbremse aktiveret” og kontrollampen ”}” på instrumentbrættet og tænding af kontrollampen 2 på kontakten 1.

Når motoren er standset, slukker kontrollampen 2 få minutter efter aktivering af servoparkeringsbremsen, og kontrollampen } slukker, når køretøjet låses.

Bemærk

For at informere dig om, at servoparkeringsbremsen er frigjort, lyder der et bip, og meddelelsen ” Aktiver parkeringsbremse” vises på instrumentbrættet:

- med motoren kørende: ved åbning af førerens dør;

- med motoren standset (f.eks. i tilfælde af motorblokering): ved åbning af en fordør.

I dette tilfælde trækkes og derefter slippes kontakten 1 for at trække servoparkeringsbremsen.

Assisteret frigørelse af parkeringsbremsen

Bremsen slækkes ved start af bilen, ved acceleration.

Inden vognen forlades bør det kontrolleres, at parkeringsbremsen er effektivt aktiveret. Dette visualiseres ved tænding af kontrollampen 2 på kontakten 1 og kontrollampen } på instrumentbrættet, indtil dørene er låst.

Manuel funktion

Du kan aktivere servoparkeringsbremsen manuelt.

Aktivering af servoparkeringsbremsen

Træk i kontakten 1. Kontrollampen 2 og kontrollampen } tændes på instrumentbrættet.

Slækning af servoparkeringsbremsen

Tilslut tændingen, træd på bremsepedalen, og tryk derefter på kontakten 1: Kontrollampen 2 og kontrollampen } slukker.

Punktvis stop

For manuelt at aktivere servoparkeringsbremsen (stop ved rødt, standsning med motoren kørende osv.): træk og slip kontakten 1. Bremsevirkningen ophører automatisk, når køretøjet startes.

Særlig funktion som er forbundet med funktionen Stop and Start: I tilfælde af oplåsning af sikkerhedsselen i førersædet, før motoren er i standbytilstand med funktionen Stop and Start, skal du sørge for, at parkeringsbremsen er trukket: Kontrollampen } tænder på instrumentbrættet for at bekræfte det for dig. Risiko for bevægelse af køretøjet.

Særlige tilfælde

For parkering på hældende grund eller f.eks. med anhænger, trækkes i kontakten 1 i nogle sekunder for at opnå den maksimale bremsning.

Ved parkering med løsnet parkeringsbremse (f.eks.ved risiko for frostvejr) foretages følgende:

- med motoren kørende og med bremsepedalen og kontakten 1 trykket ned samtidigt, standses motoren (og ikke ved at motoren sættes i standbytilstand for modeller udstyret med Stop and Start);

- med køretøjet P i gear slippes bremsepedalen og kontakten 1.

For køretøjer, der er udstyret med funktionen Stop and Start, når motoren er standset, aktiveres servoparkeringsbremsen automatisk, hvis føreren tager sikkerhedsselen af og åbner førerdøren eller rejser sig fra sædet.

Hvis meddelelsen ”Elektrisk fejl FARE” eller ”Kontrollér batteri” vises, skal du manuelt aktivere servoparkeringsbremsen ved at trække i kontakten 1 (eller placere gearstangen i P for modeller med automatgear), før motoren slukkes.

Risiko for bevægelse af køretøjet.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Hvis der ikke forekommer noget visuelt signal eller lydsignal, angiver dette en fejl ved instrumentbrættet. Dette betyder, at du bør standse øjeblikkeligt, så snart færdslen tillader det. Sørg for at parkere vognen et sikkert sted, og kontakt et autoriseret værksted.

Modeller med automatisk transmission

Når førerens dør er åben eller forkert lukket, og motoren kører, deaktiveres automatisk slækning af bremsen af sikkerhedshensyn (dette udelukker, at bilen kører selv uden fører). Meddelelsen ”Slip parkerings-bremsen manuelt” vises på instrumentbrættet, når føreren trykker på speederen.

Stå aldrig ud af vognen uden at sætte gearvælgeren i positionen P. Ellers kan vognen sætte sig i bevægelse, selv om den er standset, hvis et gear er i indgreb og speederpedalen trædes ned.

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Unormal funktion

- I tilfælde af fejl tændes kontrollampen © på instrumentbrættet fulgt af meddelelsen ”Tjek parkeringsbremse” og i visse tilfælde kontrollampen }.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

- I tilfælde af fejl i servoparkeringsbremsen tændes kontrollampen ® fulgt af meddelelsen ”Bremsesystem fejl”, et lydsignal og i nogle tilfælde af kontrollampen }.

Vognen bør derfor standses øjeblikkeligt, afhængigt af færdselsforholdene.

Det er bydende nødvendigt at parkere vognen med første gear i indgreb (manuel gearkasse) eller i positionen P (automatgear). Hvis hældningen er udpræget, bør der anbringes klodser ved hjulene.