Tilbage til listen

TRANSMISSION: 4-hjulstrukket (4WD)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tilstandsvælger

Alt efter trafikforholdene kan du vælge en af følgende tilstande ved at dreje vælgeren 1:

- AUTO ;

- 2WD ;

- 4WD Lock.

Mode ”AUTO

For at aktivere denne tilstand skal du dreje vælgeren 1 til position ”AUTO”.

Funktionsprincip

Tilstanden ”AUTO” fordeler automatisk motorens drejningsmoment mellem de forreste og bagakslen til vejbanens tilstand og køretøjets hastighed. Denne position forstærker vejgrebet. Brug denne tilstand til enhver vejtype (tør vej, sne, glat kørebane...), eller når du trækker noget (anhænger, campingvogn...).

Kontrollampen på instrumentbrættet lyser.

Mode ”2WD

For at aktivere denne tilstand skal du dreje vælgeren 1 til position ”2WD”. Kontrollampen på instrumentbrættet lyser.

Funktionsprincip

”2WD"-tilstanden bruger udelukkende forhjulene. Brug denne tilstand på tørre veje med godt vejgreb.

For at deaktivere denne tilstand skal du dreje vælgeren 1 til position ”AUTO”. Kontrollampen slukkes på instrumentbrættet.

Vær opmærksom på, at terrænkørsel på ingen måde minder om kørsel på vej.

For at udnytte dit køretøjs kraftpotentiale i enhver type terræn anbefales det at tage et kørekursus 4x4 (4WD).

Din og dine passagerers sikkerhed afhænger af dig, dine evner og den agtpågivenhed, som du udviser, når du kører i terræn.

Mode ”4WD Lock

For at aktivere denne tilstand skal du dreje vælgeren 1 til position ”4WD Lock". Vælgeren returnerer derefter til positionen "AUTO". Kontrollampen på instrumentbrættet lyser.

Funktionsprincip

”4WD Lock"-tilstanden fordeler motorkraften mellem for- og bagakslerne, således at terrængående kørsel forbedres. Denne tilstand skal kun anvendes ved kørsel uden for fremkommelige veje (eksempelvis i mudder, ved stejle bakker, i sand).

Du kan deaktivere denne tilstand ved at dreje knappen 1 til positionen ”4WD Lock“ igen. Advarselslampen slukker i instrumentbrættet.

Bemærk: Hvis køretøjets hastighed overstiger cirka 40 km/t i ”4WD Lock”-funktion, går systemet automatisk tilbage til ”AUTO”-funktion.

Advarselslampen slukker, og advarselslampen tænder.

Særlige forhold ved 4-hjulstrukket transmission

Vognen kan lave mere støj, når funktionen ”AUTO“ eller ”4WD Lock“ er aktiveret. Dette er normalt. Hvis systemet registrerer en forskel i dimensionerne for for- og baghjulene (f.eks. lavt dæktryk, kraftig slid på en aksel), skifter systemet automatisk til funktionen ”2WD“.

Meddelelsen ”4WD ikke muligt uegnede dæk“ vises på instrumentbrættet. Kør med moderat hastighed for at nå hen på et autoriseret værksted snarest muligt.

En løsning på dette problem kan være at udskifte dækkene. Brug altid 4 identiske dæk (samme mærke, samme struktur...) og med den samme slitage.

Hvis hjulene glider for meget, kan det medføre, at de mekaniske komponenter overophedes.

Hvis dette sker:

- Først tænder advarselslampen . Tilstanden ”4WD Lock” er stadig aktiv - vi anbefaler dog, at du stopper så snart som muligt, så systemet kan køle ned (indtil advarselslampen slukker).

- Hvis hjulspinnet fortsætter, skifter systemet automatisk til tilstanden ”2WD" for at beskytte de mekaniske komponenter.

Meddelelsen ”4WD OVEROPHEDET” vises i instrumentbrættet. Tilstanden kan ikke ændres, mens meddelelsen vises.

Når motoren er standset, kan nedkølingen af systemet tage ca. fem minutter.

Når systemet registrerer et betragteligt forhjulsslip, tilpasses motorens funktion for at begrænse hjulspinnet.

ABS-bremsesystem i LOCK-tilstand

Når funktionen ”4WD Lock“ er aktiv, skifter ABS til terrængående. I dette tilfælde kan der ske en tilbagevendende blokering af hjulene for, at køretøjet bedre kan synke ned i jorden, hvilket reducerer bremseafstandene på løs jord. Mens denne tilstand er aktiveret:

- Køretøjets manøvredygtighed er begrænset under bremsning. Denne funktionstilstand anbefales derfor ikke under forhold, hvor der er meget dårligt vejgreb (is, eksempelvis).

- der kan forekomme visse lyde. Dette er normalt og er ikke en funktionsfejl.

Dynamisk stabilitetssystem og antihjulspinsystem under ”terrængående” kørsel

Ved kørsel på løs jord (sand, mudder, dyb sne) anbefales det at deaktivere ESC ved at trykke på kontakten ”ESC”.

I dette tilfælde er det kun bremsefunktionen, hvor der bremses pr. hjul, der er forbliver aktiv. Denne funktion bremser det eller de hjul, som glider, for at give mulighed for at overføre drejningsmoment til de hjul, som har mere vejgreb. Dette er særligt nyttigt ved krydsning af broer.

Alle ESC-funktionerne aktiveres igen, når køretøjets hastighed når op på ca. 50 km/t (40 km/h) i funktionen 4WD Lock), når motoren genstartes, eller når der trykkes på kontakten ”ESC“ igen.

Funktionsfejl

Hvis systemet registrerer en driftsfejl, skifter det automatisk til tilstanden ”2WD”. Meddelelsen ”kontrolleres 4WD” vises i instrumentpanelet, og advarselslamperne og © tænder.

Kør med moderat hastighed for at nå hen på et autoriseret værksted snarest muligt.

For visse funktionsfejl kan systemet måske ikke skifte til funktionen ”2WD“ eller ”4WD Lock“. Funktionen ”AUTO“ forbliver aktiv.

Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

System med 4-hjulstræk

- Uanset hvilken tilstand der er valgt, må motoren ikke startes, hvis ikke alle fire hjul er på jorden, eksempelvis ved anvendelse af en donkraft eller rullebane.

- Drej ikke tilstandsvælgeren, når du er i et sving, ved bakkørsel, eller når hjulene glider. Vælg kun tilstanden ”2WD", "AUTO" eller " 4WD Lock", når vognen kører lige ud.

- Brug kun dæk, der er i overensstemmelse med de påkrævede specifikationer.

- Tilstanden ”4WD Lock” er udelukkende forbeholdt til kørsel uden for farbare veje. Enhver anden anvendelse af denne tilstand risikerer at ødelægge køretøjets manøvredygtighed og nedslide køretøjets mekaniske komponenter.

- Monter altid dæk med ens specifikationer på de fire hjul (mærke, størrelse, struktur, slitage, osv …). Brug af dæk med forskellig størrelse på forhjul og baghjul eller højre/venstre kan have alvorlige følger for selve dækkene, gearkassen, transfergearet, tandhjulene på det bagerste differentiale...