Tilbage til listen

UDSKIFTNING AF HJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Køretøjer, der er udstyret med donkraft, hjulnøgle og donkrafthåndtag

Demonter hjulkapslen om nødvendigt.

Løsn hjulboltene ved hjælp af hjulnøglen 1. Anbring den, så du kan trykke på den.

Begynd at spænde donkraften 4 med hånden for at justere fodstykket (der skal være fladt placeret mod jorden), indtil toppen af donkraften 3 er i midten af mærket 2.

Fastgør hjulnøglen 1 og donkrafthåndtaget 6 (i rillen 5).

Drej nogle omgange med håndsvinget, indtil hjulet løftes fri af vejbanen.

Sæt havariblinklyset i gang.

Parker køretøjet i afstand fra trafikken på et jævnt, stabilt og ikke glat sted.

Træk parkeringsbremsen, og bring et gear i indgreb (1. gear eller bakgear eller position P på modeller med automatisk transmission).

Bed alle vognens passagerer om at stige ud og opholde sig borte fra vejbanen.

Hvis bilen ikke er udstyret med en donkraft, hjulnøgle eller lignende, kan disse skaffes på et autoriseret værksted.

Hvis vognen holder parkeret ved vejkanten, skal du advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af din vogn ved hjælp af en advarselstrekant, eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.

Løft vognen indtil hjulet er fri af vejbanen.

Afskru hjulboltene og demonter hjulet.

Anbring reservehjulet på navet, og centrér det i forhold til hullerne til hjulboltene.

Stram skruerne, når du har sikret dig, at hjulet sidder korrekt på navet.

Sænk donkraften.

Med hjulet på jorden tilspændes skruerne hårdt, og få hurtigst muligt reservehjulets tilspænding og dæktryk kontrolleret.

I tilfælde af punktering skal hjulet udskiftes hurtigst muligt.

Et dæk, der har været udsat for en punktering, skal altid undersøges nøje (og om muligt repareres) på et specialværksted.

Efterlad aldrig værktøjet liggende frit i vognen, da der er risiko for projektion ved opbremsning. Efter brug skal værktøj fastgøres i deres holdere, som anbringes på sin plads: risiko for kvæstelser.

Når der følger hjulbolte med, bør disse udelukkende benyttes til reservehjulet: se etiketten, der sidder på reservehjulet.

Donkraften er kun beregnet til hjulskift Den må under ingen omstændigheder anvendes ved reparationer eller lignende under vognen.