Tilbage til listen

KORREKTIONSSYSTEM OG KØRSELSHJÆLP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Afhængigt af modellen omfatter udstyret:

- ABS (ABS-bremsesystem);

- dynamisk stabilitetssystem ESC med kontrol af understyring og antihjulspinsystem;

- servobremsesystem med, afhængigt af bilen, bremseforstærkning;

- starthjælp på skråning;

- fejl i motorbremsesystem.

Andre kørselshjælpesystemer beskrives på de følgende sider.

ABS (antiblokeringssystemet)

Ved kraftig opbremsning forhindrer ABS, at hjulene blokeres, hvorved det er muligt at beherske bremselængden, og bevare kontrollen over vognen.

Under disse omstændigheder kan man foretage undvigemanøvrer samtidig med, at man bremser. Desuden optimerer dette system bremselængden, især på glat vejbane (våd vejbane, o.lign.).

Når ABS-systemet aktiveres, vil det kunne mærkes ved en mere eller mindre kraftig bevægelse i bremsepedalen. ABS vil under ingen omstændigheder forbedre de ”fysiske” betingelser for kontakten mellem dækkene og vejbanen. De normale forsigtighedsregler bør stadig ubetinget overholdes (sikkerhedsafstanden til forankørende biler, osv.).

Ved en pludselig nødopbremsning bør der opretholdes et kraftigt og konstant tryk på bremsepedalen. Det er således ikke nødvendigt at foretage stødvise aktiveringer af bremsen (pumpninger). ABS modulerer den kraft, som tilføres bremsesystemet.

Dette er ekstra hjælpefunktioner i tilfælde af kritisk kørselssituation, som hjælper føreren til at kunne styre vognens opførsel.

Men disse funktioner kan naturligvis ikke gribe ind i stedet for føreren. De kan ikke forskyde grænserne for vognens muligheder, og bør ikke friste til at køre hurtigere. De kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under kørslen (føreren bør altid være opmærksom på pludseligt opstående situationer, som kan indtræffe under kørslen).

Funktionsfejl

- © og x er tændt i instrumentpanelet, afhængigt af køretøjet, fulgt af meddelelserne ”Tjek ABS”, ”Tjek bremsesystem” og ”Tjek ESC”: ABS, ESC og bremseforstærkningssystemet deaktiveres. Bremsning er altid sikret;

- x, D, © og ® lyser på instrumentbrættet og følges af meddelelsen ”Bremsesystem fejl”: dette angiver en funktionsfejl i bremsesystemet.

I begge tilfælde bør du kontakte en autoriseret forhandler af mærket.

Dynamisk stabilitetskontrol ESC med kontrol af understyring og antihjulspinsystem

Dynamisk stabilitetssystem ESC

Dette system hjælper dig med at bevare kontrollen over vognen i kritiske situationer (undvigemanøvrer, svigtende vejgreb i sving, mv.).

Funktionsprincip

En føler på rattet aflæser den kørselsretning, som føreren har bestemt.

Andre følere fordelt på vognen måler den reelle kørselsretning.

Systemet sammenligner førerens hensigt med bilens faktiske retningsstabilitet, og retter om nødvendigt sidstnævnte ved at aktivere bremsning af nogle af hjulene og/eller motoreffekten. Når systemet aktiveres, blinker kontrollampen på instrumentbrættet.

Kontrol af understyring

Dette system forstærker stabilitetssystemet ESC i tilfælde af en markant understyring af vognen (manglende vejgreb på forhjulene).

Antihjulspinsystem

Dette system medvirker til at begrænse hjulspin på de trækkende hjul, og til at kontrollere vognen i igangsætnings- og accelerations- eller decelerationssituationer.

Funktionsprincip

Ved hjælp af følere på hjulene måler og sammenligner systemet konstant de trækkende hjuls hastighed, og viser deres belastning. Hvis et hjul begynder at spinne, vil systemet bremse dette, indtil trækket på hjulet sker i overensstemmelse med hjulets vejgreb.

Bremsesystemet fungerer delvist. Det er farligt at foretage en kraftig opbremsning. Vognen bør derfor standses øjeblikkeligt, afhængigt af færdselsforholdene. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Funktionsfejl

Når systemet registrerer en funktionsfejl, vises meddelelsen ”Tjek ESC” og advarselslampen © og på instrumentpanelet. I dette tilfælde deaktiveres ESC og antihjulspinsystemet.

Søg råd på et autoriseret værksted.

SERVOBREMSNING

Dette system supplerer ABS, idet det med- virker til at nedbringe vognens bremse- længde.

Funktionsprincip

Systemet gør det muligt at opfange en nødbremsningssituation. I så fald udvikler bremsesystemet øjeblikkeligt sin maksimale ydelse, hvilket kan udløse regulering af ABS.

Den blokeringsfri bremsefunktion ABS op- retholdes, så længe bremsepedalen ikke slippes.

Stoplygterne tændes

Afhængigt af køretøjet kan disse blinke ved en kraftig opbremsning.

Bremseforstærkning

Alt efter modellen vil systemet, når du slipper speederen hurtigt, foregribe bremsningen, således at bremseafstanden formindskes.

Særlige tilfælde

Ved brug af fartpilot:

- Hvis du bruger speederen, kan systemet udløses, når du slipper den;

- Hvis du ikke bruger speederen, udløses systemet ikke.

FUNKTIONSFEJL

Når systemet registrerer en funktionsfejl, vises meddelelsen ”Tjek bremsesystem” på instrumentpanelet ledsaget af advarselslampen ©.

Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Dette er ekstra hjælpefunktioner i tilfælde af kritisk kørselssituation, som hjælper føreren til at kunne styre vognens opførsel.

Disse funktioner kan ikke erstatte føreren. De øger ikke køretøjets muligheder og bør ikke friste dig til at køre hurtigere. De kan derfor i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som vognens fører bør udvise under kørslen (føreren bør altid være opmærksom på pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen).

Starthjælp på skråning

Alt efter vejens hældning hjælper dette system føreren ved igangsætning på en bakke. Den forhindrer, at vognen kører baglæns, idet der gribes ind med automatisk bremsning, når føreren løfter foden fra bremsepedalen for at aktivere speederen.

Systemets funktion

Det fungerer kun, når gearstangen er i en anden position end N, og vognen holder helt stille (tryk på bremsepedalen).

Systemet tilbageholder vognene i ca. 2 sekunder. Herefter løsnes bremserne progressivt (vognen kører i forhold til skråningen).

Systemet for starthjælp på skråning kan ikke 100 % forhindre vognen i at rulle tilbage i alle tilfælde (meget stejl skråning...).

Føreren kan under alle omstændigheder træde på bremsen og dermed forhindre, at vognen kører baglæns.

Starthjælp på skråning bør ikke anvendes ved længerevarende stop: her bruges bremsepedalen.

Denne funktion er ikke beregnet til at stoppe vognen på permanent vis.

Hvis det er nødvendigt, bruges bremsepedalen til at standse vognen.

Føreren skal være særligt årvågen, når vejbanen er glat eller kun yder lidt modstand.

Fare for alvorlige kvæstelser.

Motorbremsesystem

Under opbremsning kan motorbremsesystemet omdanne den energi, der produceres af bilens hastighedsnedsættelse til elektrisk energi.

Dette oplader 400 V batteripakken og øger kørerækkevidden.

Funktionsfejl

- © tændt på instrumentpanelet ledsaget af meddelelsen ”Tjek bremsesystem”: Bremsehjælp er stadig funktionel.

Under disse betingelser kan følelsen af trykket på bremsepedalen være anderledes.

Det anbefales at opretholde et kraftigt og konstant tryk på bremsepedalen.

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

- ® lyser på instrumentpanelet og følges af meddelelsen ”Bremsesystem fejl”: Dette angiver en funktionsfejl i bremsesystemet.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Kontrollampen ® giver dig, for din egen sikkerhed, besked om at stoppe straks, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke. Henvend dig til et autoriseret værksted.