Tilbage til listen

KLIMAANLÆG: Programmering

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Programmering af aircondition

Mens køretøjet holder stille og med motoren tændt skal du på multimedieskærmen 1 i ”Bil” 2 vælge menuen ”Elektrisk” 3 og derefter fanen ”Opladning og klima” for at få adgang til de forskellige indstillinger.

Du kan gemme flere komfortprogrammer ved at aktivere følgende indstillinger:

- Indstilling af temperaturen.

- Programmering af det tidspunkt, hvor køretøjet skal være klar.

- Valg af dage, hvor programmet skal gentages.

Du kan aktivere/deaktivere de gemte programmer.

Bemærk: Du kan programmere airconditionanlægget ved hjælp af en smartphone-app.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Forlad aldrig vognen med et barn, afhængige voksne eller et husdyr i vognen, heller ikke for et kort øjeblik.

Vær opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Aktivering af ”Programmering”

Funktionen starter inden det tidspunkt, der er planlagt af kunden, således at køretøjet når en behagelig temperatur på tidspunktet for ankomsten, hvis:

- motorhjelmen er lukket;

- traktionsbatteriets opladningsniveau er over 7.5 %;

- motoren stoppes;

- føreren er ikke i køretøjet.

Kontrollampen vises på instrumentbrættet.

Øjeblikkelig aktivering af airconditionfunktionen

Det er muligt at udføre øjeblikkelig start af airconditionfunktionen, hvis:

- motorhjelmen er lukket;

- traktionsbatteriets opladningsniveau er over 7.5 %;

- motoren stoppes;

- føreren er ikke i køretøjet.

Brug af den øjeblikkelige aktivering af aircondition er forskellig fra programmering:

- Den skal startes fra din smartphone.

- Rat- og sædevarmen aktiveres automatisk, hvis køretøjet er udstyret hermed.

- Funktionen stopper efter ca. 10 minutter.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Programmeret stop af aircondition.

Aircondition stopper automatisk efter ca. 10 minutter efter det programmerede slutklokkeslæt.

Denne funktion kan dog deaktiveres hvis:

- motoren kører;

- traktionsbatteriets opladningsniveau er under 7 %;

- motorhjelmen er åben;

- du trykker på en af kontakterne på kontrolpanelet;

- føreren har været i kabinen i ca. 20 sekunder.

Bemærk: Disse betingelser gælder også for omgående deaktivering af aircondition.

Hvis køretøjet holder parkeret i lang tid uden at åbne en dør med mindst et aktivt forvarmeprogram, deaktiveres funktionen fra den tredje start af forvarmeprogram. Funktionen er tilgængelig, når en af køretøjets døre åbnes.

airconditionsystem