SEKUNDÆRT 12 VOLTS BATTERI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Det sekundære batteri er et 12 V-batteri. Det leverer energi til køretøjets udstyr (lygter, forrudeviskere, vinduer, lydsystem osv.) og visse sikkerhedssystemer såsom ABS.

Du må ikke åbne det eller tilføje væske.

Vedligeholdelse/udskiftning

Det sekundære 12 volts batteris 1 opladningsstand kan især blive nedsat, hvis vognen bruges:

- når udendørstemperaturen falder;

- Efter længere tids brug af strømforbrugere med motoren slukket.

Foretag ingen indgreb under motorhjelmen, når vognen er under opladning, eller når tændingen ikke er afbrudt.

For at kunne garantere din sikkerhed og sikre korrekt drift af køretøjets elektriske (lygter, vinduesviskere, servobremse osv.) skal alle indgreb på det sekundære ”12-V” batteri (demontering, frakobling osv.) altid udføres af en specialiseret fagmand.

Risiko for alvorlige forbrændinger fra elektriske stød.

Du skal overholde udskiftningsintervallerne uden at overskride dem, som nævnt i servicedokumentet.

Da batteriet er af en speciel konstruktion, skal det udskiftes med et tilsvarende batteri.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

El-køretøjets fremdriftsystem anvender en jævnpænding på ca. 400 volt.

Systemet kan være varmt, efter at tændingen er afbrudt.

Overhold advarselsbeskederne, der står på mærkerne i køretøjet.

Enhver indgriben eller ændring af køretøjets 400 V-elektriske system (komponenter, kabler, stik, batteripakke) er strengt forbudt.

Risiko for alvorlige forbrændinger eller elektriske stød kan medføre døden.

Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser.

Etiket A

Overhold indikationerne på batteriet.

2 Åben ild og rygning er forbudt.

3 Beskyttelsesbriller er påkrævet.

4 Opbevares utilgængeligt for børn.

5 Eksplosive materialer.

6 Se brugervejledningen.

7 Korroderende materialer.

Starthjælp

For ikke at beskadige dit køretøj, er det forbudt at genoplade det sekundære 12 volts batteri ved hjælp af:

- En ekstern batterilader.

- Et batteri fra et andet køretøj.

Kontakt et autoriseret værksted.

Brug ikke dit el-køretøj til at oplade et sekundært 12 volts batteri i et andet køretøj. 12 volts-eleffekten i et el-køretøj rækker ikke til dette.

Risiko for beskadigelse af vognen.

Det er forbudt at afbryde det sekundære 12 volts batteri.

Risiko for alvorlige forbrændinger fra elektriske stød.