BAKKAMERAETS VISNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Afhængigt af køretøjet kan visningen bagfra vises af kameraet 1.

Direkte udsyn bagud med spejl forbliver tilgængeligt på alle tidspunkter.

Kameraet 1 er installeret bag bagruden i viskerområdet.

Sørg for, at kameraet 1 ikke er tildækket (af snavs, mudder, sne, kondens osv.).

Når tændingen er tændt, viser bakspejlet 2, der er monteret på loftets midterkonsol det område bag køretøjet, der transmitteres af kameraet 1.

Særlige funktioner:

- Kameravisningen 1 overføres kun, hvis bakspejlet er i ”skærm”-tilstand. Se afsnittet ”Drift” på de følgende sider for at få yderligere oplysninger;

- Bakspejlet 2 kan placeres venstre mod højre og opad og nedad.

Denne funktion er en ekstra hjælp. Den kan således i intet tilfælde erstatte den årvågenhed eller det ansvar, som bilens fører bør udvise.

Føreren bør altid være klar til pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper m.v., som befinder sig i vognens blinde vinkel.

Funktionsprincip

Kameraets synsfelt dækker ikke hele området bag køretøjet, især den blinde vinkel A.

Afbrydelse af funktionen

Displayet slukker straks, efter at tændingen er slukket.

Bemærk: spejlfunktion kan opretholdes ved at aktivere grebet 3.

Afhængigt af dit udsyn kan det være nødvendigt med en tilpasningstid for at fokusere på kameravisningen.

Genstande, der vises i kanten af bakspejlet 2, kan fremstå forvrængede.

Ved meget kraftig belysning (sne, bilen i solen osv.) kan kameraets udsyn være delvist forstyrret.

Ved lav belysning eller dårlig vejr kan billedet på skærmen blive forvrænget.

Handling

Brug grebet 3 til at skifte mellem spejlfunktion og skærmfunktion.

Det grønne LED 4 samt piktogrammet, der vises øverst til højre på bakspejlet, angiver, at skærmfunktionen fungerer korrekt.

Den slukkes, hvis du skifter til spejlfunktion eller i tilfælde af en fejl.

Indstilling af display og kamera

Tryk på knappen 5menu” én gang for at åbne indstillingsmenuen.

Tryk gentagne gange på 6 og på knapperne 7 for at gennemse indstillingsmulighederne. Tryk på 8OK" for at få adgang til den ønskede indstilling.

Brug knapperne 6 og 7 til indstilling eller aktivering/deaktivering af den ønskede indstilling.

Valg af indstillinger:

a) Justering af lysstyrken,

b) Justering af den lodret visningsvinkel,

c) Justering af vandret visningsvinkel,

d) Justering af omdrejningsvinklen.

e) Aktivering/deaktivering af indstillingsmenuens visning på bakspejlet.

f) valg af sprog;

g) Aktivering/deaktivering af knappens baggrundsbelysning.

Afslutning af indstillingsmenuen sker automatisk efter ca. fem sekunder, hvis der ikke trykkes på knappen.

Hver gang køretøjet startes, vender funktionen tilbage til de indstillinger, der er gemt ved det sidste motorstop.

Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

Indstil systemets synsfelt og sidespejlene før kørsel. Sørg for at justere det centrale bakspejl, før du skifter til ”skærm”-tilstand.

Særlige funktioner i forbindelse med bakgear

Når køretøjet bakker, skal du holde øje med de billeder, der sendes fra bakkameraet (multimedieskærm 9), og de oplysninger, der er tilgængelige via bakspejlet, da der stadig er en blind vinkel i udsynet bagud BAKKAMERA.

Funktionsfejl

Når systemet registrerer en funktionsfejl, bliver bakspejlet 2 sort, billedet , der vises øverst til højre på bakspejlet, forsvinder, og skærmen LED 4 slukkes.

Dette kan skyldes, at en fejl påvirker kameraet eller skærmen (klarhed, fast billede, forsinket kommunikation osv.).

Hvis der stadig er en sort baggrund, skal du skifte til spejlfunktion og kontakte en autoriseret forhandler.

bakkamerasystem