ÅBNING OG LUKNING AF DØRENE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Åbning af dørene udefra

Fordøre

Fordørene er udstyret med håndtag, der automatisk folder ud og ind afhængigt af køretøjets status:

- Når køretøjet oplåses, folder håndtagene ud for at give adgang til køretøjet.

- Når køretøjet låses, folder håndtagene ind.

- Over 5 km/t folder håndtagene ind.

- Når køretøjet bakker, folder håndtagene ind.

Efter udløsningen folder håndtagene automatisk ind efter ca. tre minutter, hvis der ikke udføres nogen handling på åbningselementerne.

Håndtaget kan foldes ud både manuelt og elektrisk. Dette kan gøres ved at fjerne låsedækslet 2 og tage fat i enden A af håndtaget 1 med fingeren.

Bagdøre

Når dørene er låst op, skal du sætte hånden i håndtaget 3 og trække ud mod dig selv.

Af sikkerhedshensyn bør åbning og lukning kun ske, hvis vognen er standset.

Åbning af dørene indefra

Træk i håndtaget 4

Inde fra køretøjet kan de udvendige håndtag foran foldes ud:

- Ved at åbne en dør.

- Ved at trykke på centrallåsen én gang, når køretøjet er låst, eller to gange, når det er oplåst.

Under kørsel folder håndtagene automatisk ind.

- Når køretøjets hastighed overskrider ca. 5 km/t.

- Ved bakkørsel.

Lydsignal for tændte lygter

Der lyder et lydsignal, når førerdøren åbnes, for at advare dig om, at lyset stadig er tændt.

Alarm for lukning af døre og bagklap

Når køretøjet holder stille, tænder  7 advarselslyset, når et åbningselement (dør, bagagerum eller ladeklap) står åbent eller ikke er ordentligt lukket. Advarselslampen 5 angiver, at døren eller bagklappen er åben eller ikke er ordentligt lukket.

Når køretøjet når en hastighed på ca. 20 km/t, vil  7 og 5 advarselslys vises sammen med en meddelelse, der 6 angiver, at åbningselementet er åbent eller ikke er ordentligt lukket.

Specielt

Efter stop af motoren vil lygterne og det tændte ekstraudstyr (radio, mv.) fortsætte med at fungere, indtil førerdøren åbnes.

Børnesikkerhedslåse

For at forhindre, at bagdørene kan åbnes indefra, sænkes håndtaget 8, og derefter kontrolleres det indefra, at dørene er låst.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Forlad aldrig vognen med et barn, afhængige voksne eller et husdyr i vognen, heller ikke for et kort øjeblik.

De kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.