DISPLAY OG MÅLEINSTRUMENTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instrumentbræt A

De lyser, når førerdøren åbnes. Tænding af visse kontrollamper, er fulgt af en meddelelse.

Afhængigt af køretøjet kan du personliggøre instrumentbrættet med indhold og forskellige farver efter eget valg.

Valg af visninger

Afhængigt af køretøjet kan du, ved hjælp af betjeningen 1, gennemse udvalget for at vælge de forskellige visninger på instrumentpanelet A.

Der foreslås flere visninger:

- Opladningsvisning: viser kun rækkevidden, batteriets procentvise og resterende opladningstid på instrumentpanelet, når køretøjet oplader;

- Klassisk visning: viser hastighed, aktive kørselshjælpemidler, informationsområde og, afhængigt af køretøjet, strømmåleren på instrumentpanelet.

- Navigationsvisning: viser hastighed, aktive kørselshjælpemidler og informationsområdet på instrumentpanelet. Den kopierer også vejkortet fra multimediesystemet på hele instrumentpanelet.

- Realistisk scenarie: viser kørehastighed, aktive kørselshjælpemidler, informationsområde samt dit køretøj og dets omgivelser (baner, køretøjer rundt om dig osv.) på instrumentpanelet.

- Minimumvisning: viser kun vigtige oplysninger, hastighed, aktive kørselshjælpemidler og informationsområdet på instrumentpanelet.

Speedometer 2.

Køretøjets hastighed er begrænset til ca. 150 km/t (eller 160 km/t) afhængigt af køretøjet.

Lydsignal for overskridelse af hastighed

Afhængigt af køretøjet og landet vises advarselslampen , og der lyder et bip. Dette bip lyder, så snart køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t.

Denne advarselslampe forbliver tændt, så længe køretøjet kører med en hastighed over 120 km/t.

Klar til kørsel-besked 3.

Meddelelsen READY vises, når motoren starter og forsvinder, når køretøjets hastighed overstiger 5 km/t.

Oplysninger om igangværende navigation 4.

Strømmåler 5.

Kontrollampe for motorbremseniveau 7.

Oplysninger om kørselshjælp 8.

Batterioplysninger 9 (batteripakkens opladningshastighed, estimeret rækkevidde).

Informationsområde 6, afhængigt af køretøjet, gennemse ved hjælp af betjeningen 10 for at vælge forskellige widgets på instrumentpanelet A:

- information fra den indbyggede computer (kilometertal, forbrug osv.),

- telefon, multimedieoplysninger (lydkilde, der aktuelt afspilles osv.),

- køretøjsoplysninger (advarselsmeddelelser osv.),

-...

Kontrollampe for tilkobling af ladeledningen 11

Den tændes, når ladeledningen er tilkoblet vognen.

Opladningsniveau 12

Viseren angiver den resterende energimængde.

Resterende ladetid 13

Batteriets opladningsniveau 14

Reservetærskel

Når batteriets ladeniveau når ned på ca. 7% eller, afhængigt af køretøjet, ca. 12%, vises måleren og kontrollampen 15 med gult, ledsaget af et lydsignal.

Sådan optimerer du rækkevidden KØRETØJETS KØRESTRÆKNING: gode råd.

Immobiliseringstærskler nås snart

Når opladningsniveauet når ned på 4,5 % eller, afhængigt af køretøjet, ca. 6 %, høres et bip, og måleren lyser rødt.

Når opladningsniveauet når 3,5 % eller, afhængigt af køretøjet, ca. 5 %, vises kørestrækningsværdien ikke mere. Motorydelsen formindskes gradvist, indtil køretøjet stopper BUGSERING: starthjælp.

Instrumentbræt i miles

(mulighed for at skifte til km/t)

Når køretøjet holder stille, og motoren er slukket, skal du på multimedieskærmen 16 vælge ”Bil” world, trykke på menuen ”Indstillinger” og derefter ”Enheder” og ”Hastighed”.

Vælg mellem kilometer eller miles.

Bemærk: i begge tilfælde vil informationscenteret automatisk vende tilbage til originalvisningen efter strømsvigt.

Udfør samme handling for at vende tilbage til foregående visning.

Der henvises til multimedievejledningen for yderligere oplysninger.

For at kunne anvende visse førerstøttefunktioner er det nødvendigt at ændre måleenheden på instrumentpanelet for at få de tilsvarende oplysninger under kørsel i et land, hvor hastighedsenhederne er forskellige fra dem, der er indstillet som standard på dit køretøj.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.