Tilbage til listen

GEARSTYRING, ELEKTRONISK GEARSTANG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektronisk gearvælger 1

R: bakkørsel

N: frigear

D: automatisk modus

P: parkering, knap 2

Det indkoblede gear vises som en påmindelse på instrumentpanelet.

Impulsvælger

Flyt gearvælgeren 1 et eller to hak opad eller nedad for at aktivere den ønskede position (R, N eller D), og slip derefter gearvælgeren, så den vender tilbage til den stabile position.

Den indkoblede position lyser op på instrumentpanelet.

Hvis bestemte forhold forhindrer, at der skiftes fra én position til en anden, vil den nuværende position blinke på instrumentpanelet.

Sådan vælges position P

Med vognen standset og motoren kørende eller tændingen tilsluttet, trykkes på knappen 2 for at sætte i position P.

Sådan forlades positionen P

Når køretøjet står stille med motoren kørende, skal du træde på bremsepedalen og flytte vælgeren 1 opad eller nedad, indtil den ønskede position opnås.

Hvis bremsepedalen ikke er helt nedtrådt, vises meddelelsen ”Træd på bremsen” på instrumentbrættet, samtidig med at kontrollampen Ó lyser på instrumentbrættet.

For at sætte i frigear

Når køretøjet holder stille med motoren kørende, er det nødvendigt at træde på bremsepedalen for at indkoble positionen N, inden du bevæger gearvælgeren 1 ét hak opad eller nedad.

Kontrollér, at kontrollampen P på instrumentpanelet er aktiveret, inden du forlader køretøjet.

Risiko for bevægelse af køretøjet.

Kørsel med automatisk gearskifte

Når køretøjet holder stille med motoren kørende og bremsepedalen trykket ned, vippes gearvælgeren 1 to hak nedad for at indkoble D-positionen.

Hvis en af betingelserne ikke er opfyldt, blinker den nuværende position i cirka 5 sekunder, og meddelelsen ”Træd på bremsen” vises på instrumentpanelet i cirka 5 sekunder.

Under de fleste kørselsforhold er det herefter ikke nødvendigt at røre gearvælgeren.

Bemærk: Med motoren kørende og med en fart på mellem 0 og 8 km/t i positionen N eller R er det nødvendigt at træde på bremsepedalen for at skifte til positionen D.

For at sætte i bakgear

Når køretøjet holder stille, og motoren kører, skal du flytte gearvælgeren 1 to hak opad for at aktivere position R.

Hvis bremsepedalen ikke er trådt ned, lyder der et bip, den nuværende position blinker i cirka 5 sekunder i skemaet, der vises på instrumentpanelet, og meddelelsen ”Træd på bremsen” vises i cirka 5 sekunder.

Bemærk: Med motoren kørende og med en fart på mellem 0 og 8 km/t i position N eller D er det nødvendigt at træde på bremsepedalen for at skifte til position R.

Standsning og parkering

Der skiftes automatisk til position P, og hvis den elektroniske parkeringsbremse er monteret, anvendes den, når:

- motoren stoppes;

- førerens sikkerhedssele ikke er spændt, og køretøjet er standset;

og

- førerdøren åbnes, og køretøjet standses.

P vises på instrumentpanelet.

Da position P automatisk tilkobles, når motoren er stoppet, kan det i visse situationer (f.eks. ved brug af nogle typer bilvask) være nødvendigt at aktivere position N:

- Med motoren kørende trykkes på knappen P, gearvælgeren 1 flyttes et hak op eller ned for at skifte til positionen N, og derefter stoppes motoren.

- Med motoren stoppet og tændingen slået til skal du flytte gearvælgeren 1 et hak op eller ned og derefter slukke tændingen.

Næste gang motoren genstartes, tilkobles position P automatisk ifølge de tidligere beskrevne tilfælde.

Funktionsfejl

I tilfælde af en fejl i motoren eller en elektrisk fejl (batterifejl osv.) skal du sørge for, at køretøjet holder helt stille.

Positionen P må kun indkobles, når køretøjet holder stille.

Af sikkerhedsgrunde, sluk aldring for tændingen førend at bilen står helt stille.

I tilfælde af stød på undervognen ved manøvrering (eks. kontakt med en stander, en høj fortovskant eller andre genstande i bebyggede områder) kan du beskadige bilen (deformering af en aksel…).

For at undgå enhver risiko bør du få vognen kontrolleret på et autoriseret værksted.