ELEKTRONISK PARKERINGSBREMSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Assisteret funktion

Aktivering af parkeringsbremsen

Med standset køretøjet kan den elektroniske parkeringsbremse bruges til at immobilisere køretøjet:

- ved at trykke på motorens start/stop-knap 1;

eller

- når chaufførens sikkerhedssele ikke er spændt;

eller

- når førerdøren åbnes;

eller

- når position P er indkoblet.

I alle andre tilfælde sker der ingen automatisk aktivering af parkeringsbremsen. I så fald må den manuelle funktion anvendes.

På visse landespecifikke modeller er den assisterede bremsefunktion ikke aktiveret. Se afsnittet ”Manuel funktion”.

Trækning af servoparkeringsbremsen bekræftes af meddelelsen kontrollampen } på instrumentbrættet og tænding af kontrollampen 2 på kontakten 3.

Når motoren er standset, slukker kontrollampen 2 få minutter efter aktivering af servoparkeringsbremsen, og kontrollampen } slukker, når bilen låses.

Køretøjet kan stoppes ved hjælp af den elektroniske parkeringsbremse. Inden vognen forlades bør det kontrolleres, at parkeringsbremsen er effektivt aktiveret. Kontrollampen 2 på kontakten 3 og kontrollampen } på instrumentbrættet lyser for at vise, at parkeringsbremsen er trukket, men slukkes, når dørene er låst. Afhængigt af køretøjet sidder der en mærkat øverst på forruden for at minde dig om dette.

Assisteret funktion (fortsat)

Bemærk: I nogle situationer (elektronisk parkeringsbremsefejl, manuel frigørelse af parkeringsbremsen osv.) lyder et bip, og meddelelsen ”Aktiver parkeringsbremse” vises på instrumentpanelet for at advare dig om, at den elektroniske parkeringsbremse er frigjort.

- med motoren kørende: ved åbning af førerens dør;

- Med motoren slukket: Når en fordør åbnes.

I dette tilfælde trækkes og derefter slippes betjeningen 3 for at trække servoparkeringsbremsen.

Assisteret frigørelse af parkeringsbremsen

Parkeringsbremsen er frigjort:

- Når køretøjet begynder at accelerere;

eller

- Når der skiftes fra position P.

Manuel funktion

Du kan trække servoparkeringsbremsen manuelt.

Manuel aktivering af den elektroniske parkeringsbremse

Træk i betjeningen 3. Kontrollampen 2 og kontrollampen } tændes på instrumentbrættet.

Manuel frigørelse af den elektroniske parkeringsbremse

Tryk på kontakten 1 uden at trykke på pedalerne for at slå tændingen til. Tryk på bremsepedalen, og tryk derefter på kontakten 3: Indikatoren 2 på kontakten og indikatoren } på instrumentpanelet slukkes.

Køretøjet kan stoppes ved hjælp af den elektroniske parkeringsbremse. Inden vognen forlades bør det kontrolleres, at parkeringsbremsen er effektivt aktiveret. Kontrollampen 2 på kontakten 3 og kontrollampen } på instrumentbrættet lyser for at vise, at parkeringsbremsen er trukket, men slukkes, når dørene er låst. Afhængigt af køretøjet sidder der en mærkat øverst på forruden for at minde dig om dette.

Punktvis stop

For at aktivere servoparkeringsbremsen manuelt (når der stoppes ved rødt eller med motoren kørende osv.): Træk og slip betjeningen 3. Bremsevirkningen ophører automatisk, når vognen startes.

Særlige tilfælde

For parkering på hældende grund eller f.eks. med anhænger, trækkes i betjeningen 3 i nogle sekunder for at opnå den maksimale bremsning.

Ved parkering uden at aktivere den elektroniske parkeringsbremse (f.eks.ved risiko for frostvejr) foretages følgende:

- aktivér position P: De trækkende hjul låses mekanisk af drivakslen.

- stands motoren ved at trykke på motorens start/stopknap 1;

- frigør førerens sikkerhedssele.

- åbn døren i førersiden.

- frigør den elektroniske parkeringsbremse manuelt (se oplysningerne om ”Manuel frigørelse af den elektroniske parkeringsbremse” på forrige side).

- afhængigt af køretøjet aktiveres parkeringsbremsen automatisk. Du skal deaktivere den manuelt.

Når førerens dør er åben eller forkert lukket, og motoren kører, deaktiveres automatisk slækning af bremsen af sikkerhedshensyn (dette udelukker, at bilen kører selv uden fører). Meddelelsen ”Slip Parkeringsbremse” vises på instrumentbrættet, når føreren trykker på speederen.

Funktionsfejl

- Hvis der er en fejl, tændes kontrollampen © på instrumentbrættet ledsaget af meddelelsen ”Tjek parkeringsbremse”, og i nogle tilfælde vises kontrollampen }. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.

- I tilfælde af fejl i servoparkeringsbremsen tændes kontrollampen ® fulgt af meddelelsen ”Bremsesystem fejl”, et lydsignal og i nogle tilfælde af kontrollampen }.

Vognen bør derfor standses øjeblikkeligt, afhængigt af færdselsforholdene.

Hvis meddelelsen ”Elektrisk fejl” eller ”Kontrollér batteri” eller ”Bremsesystem fejl” vises, skal du immobilisere køretøjet ved at indkoble position P eller ved at trække i kontakten 3 i ca. 10 sekunder.

Hvis forholdene og hældningen kræver det, blokeres køretøjets hjul.

Risiko for bevægelse af køretøjet.

Henvend dig til et autoriseret værksted.

Forlad aldrig køretøjet uden at sætte gearvælgeren i positionen P, og aktiver håndbremsen, og sluk motoren. Ellers kan vognen sætte sig i bevægelse, selv om den er standset, hvis et gear er i indgreb og speederpedalen trædes ned.

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Hvis der ikke forekommer noget visuelt signal eller lydsignal, angiver dette en fejl ved instrumentbrættet. Dette betyder, at du bør standse øjeblikkeligt, så snart færdselen tillader det. Sørg for at parkere vognen et sikkert sted, og kontakt et autoriseret værksted.