Tilbage til listen

ADVARSEL OM VEJBANESKIFT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved hjælp af oplysninger fra kameraet 1 advarer funktionen føreren, hvis en linje krydses (fuldt optrukket eller stiplet) uden aktivering af blinklyset.

Placering af kameraet 1

Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne, kondens e.l.).

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Advarselsfunktionen for vejbaneskift korrigerer ikke bilens retning.

Aktivering/deaktivering

Før du aktiverer funktionen, skal du fra tilstanden ”Bil” på multimedieskærmen 2 trykke på menuen ”Kørselsassistent” og derefter menuen ”Kørebanesystem” og vælge ”Advarsel om baneafgang”.

Tryk på kontakten 3 for at aktivere funktionen.

Meddelelsen ”Lane keeping system aktiveret” og kontrollampen ”” vises på instrumentbrættet, og kontrollampen 3 lyser.

Hvis der ikke vælges en sidefunktion i menuen ”Kørebanesystem” vises, når der trykkes på kontakten 3, vises meddelelsen ”Lane keeping system ikke konfig.” på instrumentpanelet.

Tryk på kontakten 3, eller fravælg ”Advarsel om baneafgang” i menuen ”Kørebanesystem ” for at deaktivere funktionen.

Kontrollampen slukkes på instrumentbrættet.

Hvis advarslen om vejbaneskift var den eneste sidefunktion, der blev valgt, slukkes kontaktens advarselslampe 3, og meddelelsen ”Lane keeping system deaktiveret ” vises.

Hvis funktionen ” Vognbaneassistent ” er aktiveret, vil fravalg af advarslen om vejbaneskift ikke påvirke systemets funktion.

Hver gang køretøjet startes, fortsætter funktionen med den tilstand, der blev gemt, sidste gang motoren blev stoppet.

Funktionsprincip

Når funktionen aktiveres, vises advarselslampen og de venstre og højre linjer 4 med gråt på instrumentpanelet.

Funktionen er klar til at alarmere, hvis:

- Hastigheden er mellem 65 km/t og 150 km/t (eller 160 km/t) afhængigt af køretøjet).

og

- Advarselslampen og lamperne for venstre/højre linje 4 er hvide.

Funktionen udløser en alarm, hvis en linje overskrides uden aktivering af blinklys.

Funktionen advarer føreren:

- Ved en vibration i rattet

og

- Advarselslampen og 4-lampen for overskredet linje skifter til rød.

Midlertidigt ikke tilgængelig

Systemet ophører med at være tilgængeligt, hvis:

- hurtig overskridelse af linjen;

- fortsat kørsel på en linje;

- Ca. fire sekunder efter vejbaneskift

- skarpe vejsving

- nedsat sigtbarhed;

- Aktivering af et af blinklysene

- Kraftig acceleration;

- vognbanebredden ændres;

- det aktive nødopbremsningssystem udløses.

Når funktionen ikke er tilgængelig, skifter advarselslampen og lamperne for venstre/højre til grå på instrumentpanelet.

Betingelser for afbrydelse af systemet

Systemet kan ikke aktiveres, når:

- køretøjet er sat i bakgear;

- Kameraets synsfelt er blokeret

- Advarselslampen û lyser.

Advarselslampen og lamperne for venstre/højre linje skifter til grå på instrumentpanelet.

Indstilling

For at få adgang til funktionsindstillingerne på multimedieskærmen 2 henvises til multimedievejledningen:

- ”Advarsel vibrationer”: Juster rattets vibrationsniveau:

- ”Lav”;

- ”Middel”;

- ”Høj”;

- ”Forventning om baneafgang”: indstil følsomhedsniveauet for registrering af linjer. Gør følgende:

- ”Sent”: registreret linje ved overskridelse

- ”Standard”: linje, der nærmer sig, registreret

- ”Tidligt”: linje registreret i nærheden.

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.

Funktionsfejl

Når systemet registrerer en funktionsfejl, forbliver venstre og højre linjeindikatorer og advarselslampen grå på instrumentpanelet.

I nogle tilfælde ledsages de af følgende meddelelse:

- ”Køreassist. ikke tilgænglig”;

eller

- ”Kontroller frontkamera”;

eller

- ”Køreassist. ikke tilgænglig”.

Afhængigt af køretøjet kan meddelelsen være fulgt af kontrollampen © på instrumentpanelet.

Kontakt en autoriseret forhandler.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan kameraets retning blive forskubbet og dets funktion forringes. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i det område, hvor kameraet sidder (reparationer, udskiftning, forrudeændringer osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- forrude tildækket (af snavs, is, sne, kondens osv.);

- et kompliceret miljø (tunnel osv.)

- dårlige vejrforhold (sne, regn, hagl, isslag osv.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- uregelmæssige eller utydelige vejafmærkninger (f.eks. delvist slettet, for stor afstand, forvrænget vejoverflade osv.);

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer osv.);

- vejen er snæver, snoet eller bølgende (snævre sving osv.)

- lille afstand til køretøj i samme vejbane.

Risiko for falske alarmer eller manglende advarsler

vognbaneskiftalarm