AVANCERET SIKKERHED

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systemet ”Avancer. sikkerhed” omfatter følgende:

- Aktiv nødopbremsning;

og

- Advarsel om vejbaneskift.

”Avancer. sikkerhed”-systemet bruger oplysninger fra kameraet 1, frontradaren 2 og, afhængigt af køretøjet, sideradarer 3.

Placering af kameraet 1

Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (af vejsnavs, mudder, sne, kondens osv.).

Placering af frontradar 2

Sørg for, at radarområdet ikke er dækket til (snavs, mudder, sne, en dårligt monteret/fastgjort nummerplade foran), stødt, modificeret (herunder maling) eller skjult af tilbehør monteret på forsiden af køretøjet (på forkofangeren eller logoet osv.).

Placering af sideradarer 3

Sørg for, at radarområdet ikke er blokeret (af urenheder, mudder, sne osv.), har været udsat for påvirkninger eller er blevet modificeret (f.eks. maling osv.).

Afhængigt af den valgte følsomhedsindstilling kan funktionen ”Vognbaneassistent” anvendes, før aktivering af systemet ”Advarsel om vejbaneskift”.

Dette system udgør en ekstra kørselshjælp.

Dette system erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Aktivering, deaktivering af systemet fra multimedieskærmen 4

Fra universet ”Bil” på multimedieskærmen 4 skal du trykke på menuen ”Kørselsassistent” og derefter menuen ”Avancer. sikkerhed” for at få adgang til aktivering/deaktivering af funktionen.

Ved deaktivering af systemet lyser kontrollampen gult på instrumentbrættet.

Når systemet er aktiveret, slukker advarselslampen.

Systemet genstarter hver gang, køretøjets tænding tilsluttes.

Aktiv nødopbremsning

Systemet benytter oplysninger fra radaren 2 og kameraet 1 til at bestemme afstanden fra dit køretøj:

- fra køretøjet foran i samme vejbane

eller

- og hen til et modkørende køretøj i forbindelse med en manøvre for at skifte retning,

eller

- hvor der befinder sig omgivende fodgængere og cyklister.

Systemet informerer føreren, hvis der er risiko for en frontkollision, så føreren kan foretage de passende nødmanøvrer (trykke på bremsepedalen og/eller dreje på rattet).

Afhængigt af førerens reaktionsevne kan systemet hjælpe med at bremse for at begrænse skaderne eller forhindre en kollision.

Dette system kan aktivere maksimal opbremsning af køretøjet, indtil det om nødvendigt holder helt stille.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid anvende sikkerhedssele, når du kører i bilen, og sørge for, at den er lastet, så genstande ikke kan blive slynget mod passagererne.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Aktiv nødopbremsning

(fortsat)

Registrering af køretøjer

Hvis der under kørsel fra ca. 8 km/t er risiko for sammenstød med det forankørende køretøj eller med et køretøj, der bevæger sig i modsat retning, når der skiftes retning eller med et stationært køretøj, vil systemet advare dig om risiko for sammenstød eller udløse opbremsning.

Advarsel om risiko for sammenstød

Den røde kontrollampe eller, afhængigt af køretøjet, displayet 5 og meddelelsen ”Brems” vises på instrumentpanelet ledsaget af et lydsignal og en haptisk advarsel (mikroopbremsning i henhold til følsomhedsniveau og hastighed).

Hvis føreren træder på bremsepedalen, og systemet registrerer en risiko for sammenstød, kan bremsekraften øges, hvis det ikke er tilstrækkeligt til at forhindre kollisionen.

Aktivering af opbremsning

Hvis føreren ikke reagerer på advarslen, og der bliver fare for sammenstød.

Hvis aktiv nødbremsning har medført, at køretøjet holder stille, holdes vognen standset i en kort periode.

Ud over denne tidsbegrænsning skal køretøjet holdes stille ved at føreren holder foden på bremsepedalen.

Bemærk: Hvis føreren benytter køretøjets betjeningsenheder (rat, pedaler osv.), vil systemet muligvis forsinke visse funktioner eller ikke aktivere dem.

I tilfælde af nødmanøvrer kan du til enhver tid stoppe med at bremse ved at:

- trykke på speederpedalen;

eller

- dreje rattet i en undvigelsesmanøvre for at undgå en kollision.

Aktiv nødopbremsning

(fortsat)

Særlige funktioner i forbindelse med modkørende køretøjer ved en manøvre for at skifte retning

Når du ønsker at skifte retning (f.eks. A), registrerer systemet køretøjer, der kører fra ca. 30 km/t til 55 km/t, når:

- dit køretøj kører med en hastighed på mellem ca. 8 km/t til 20 km/t;

- du har aktiveret blinklyset.

Systemet er ellers inaktivt og udløser ikke en advarsel.

Særlige træk ved stationære køretøjer

Stillestående køretøjer registreres, når dit køretøj køres ved en hastighed mellem ca. 8 km/t og 80 km/t.

Systemet er ikke aktivt og udsender ikke en advarsel vedrørende stationære køretøjer, når du kører over ca. 80 km/t.

Særlige advarselsfunktioner

Afhængigt af hastigheden kan advarslen og bremsen blive aktiveret samtidigt.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Aktiv nødopbremsning

(fortsat)

Registrering af fodgængere og cyklister

Når der køres ved en hastighed mellem ca. 8 km/t og 85 km/t, og der er risiko for kollision med en cyklist eller en fodgænger, vil systemet:

- advare dig om risiko for sammenstød:

tænde den røde advarselslampe eller, afhængigt af køretøjet, vise 5 og meddelelsen ”Brems” på instrumentpanelet sammen med afgivelse af et lydsignal.

Hvis føreren træder på bremsepedalen, og systemet registrerer en risiko for sammenstød, kan bremsekraften øges, hvis det ikke er tilstrækkeligt til at forhindre kollisionen;

- kan udløse opbremsning:

hvis føreren ikke reagerer på advarslen, og der bliver fare for sammenstød.

Hvis aktiv nødbremsning har medført, at køretøjet holder stille, holdes vognen standset i en kort periode.

Ud over denne tidsbegrænsning skal køretøjet holdes stille ved at føreren holder foden på bremsepedalen.

Bemærk: Hvis føreren benytter køretøjets betjeningsenheder (rat, pedaler osv.), vil systemet muligvis forsinke visse funktioner eller ikke aktivere dem.

I tilfælde af nødmanøvrer kan du til enhver tid stoppe med at bremse ved at:

- trykke på speederpedalen;

eller

- dreje rattet i en undvigelsesmanøvre for at undgå en kollision.

Aktiv nødopbremsning

(fortsat)

Indstillinger

Fra universet "Bil” på din multimedieskærm 4 skal du trykke på menuen ”Kørselsassistent” og derefter menuen ”Avancer. sikkerhed” for at få adgang til følgende indstillinger:

”Advarsel forudseende”: indstil følsomhedsniveau for alarm. Gør følgende:

- ”Sent”;

- ”Standard”;

- ”Tidligt”.

Midlertidigt ikke tilgængelig

Hvis systemet registrerer en midlertidig fejl, tændes kontrollampen eller, afhængigt af køretøjet, kontrollampen med gult lys på instrumentbrættet.

Mulige årsager er:

- systemet er midlertidigt blændet (blænding fra solen, nærlys, dårligt vejr osv.). Systemet vil fungere igen, når sigtbarheden bedres;

- systemet afbrydes midlertidigt (f.eks. er forruden, for- eller bagkofangeren eller logoet tildækket af snavs, mudder, sne, kondens osv.) I dette tilfælde skal du parkere køretøjet og slukke motoren. Rens forruden og forkofangeren. Næste gang motoren startes, vil kontrollampen slukke og meddelelsen forsvinde efter fem eller ti minutters kørsel.

Hvis dette ikke er tilfældet, kan problemet skyldes en anden årsag, og du skal kontakte en godkendt forhandler.

Funktionsfejl

Når funktionen registrerer en funktionsfejl, vises advarselslampen på instrumentpanelet, fulgt af, afhængigt af typen af funktionsfejl, følgende meddelelse:

- ”Kontroller frontkamera”;

eller

- ”Frontradar Kontrolleres”;

eller

- ”Køreassist. kontrolleres”.

Afhængigt af køretøjet kan meddelelsen være fulgt af kontrollampen © på instrumentpanelet.

Kontakt en autoriseret forhandler.

Aktiv nødopbremsning

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj. Udløsning af denne funktion kan være forsinket eller forhindret, når systemet registrerer tydeligt tegn på førerens kontrol over vognen (indgreb på rattet, pedaler osv.).

Systemet kan ikke aktiveres:

- hvis gearet er i frigear.

- når parkeringsbremsen er aktiveret.

- når det elektroniske stabilitetsprogram (ESC) er blevet udløst.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan radar- og/eller kamerajusteringen ændre sig, og funktionen kan efterfølgende være påvirket. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i det område, hvor radaren og/eller kameraet sidder (reparationer, udskiftning, forrudeændringer osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemfejl

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- komplekse omgivelser (en metalbro, tunnel osv.);

- dårlige vejrforhold (sne, regn, hagl, isslag osv.);

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.);

- dårlig kontrast mellem genstanden (vogn, fodgænger osv.) og området omkring (f.eks. fodgænger klædt i hvidt i et område med sne osv.)

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer osv.);

- forrude tildækket (af snavs, is, sne, kondens osv.);

- ...

Under disse forhold vil systemet muligvis ikke reagere, vil advare føreren eller kan bremse utilsigtet.

Begrænsning af systemets funktion

- Hver gang køretøjet startes, udfører systemet en kalibrering i overensstemmelse med køretøjets omgivelser. Systemet kan være inaktivt i de første ca. to til fem minutters kørsel.

- Et modkørende køretøj vil ikke udløse nogen advarsel eller systemhandling, hvis betingelserne i afsnittet ”Særlige funktioner til modkørende køretøjer i forbindelse med en manøvre for at skifte retning” ikke er opfyldt (se de forrige sider).

- Radarens og kameraets zoner skal holdes rene og må ikke ændres, for at systemet skal kunne fungere korrekt.

- Systemet reagerer muligvis ikke lige så effektivt på små køretøjer, såsom motorcykler, som på andre køretøjer

- Systemet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis vejbanen er glat (regn, sne, isslag osv.);

- For at sikre korrekt funktion skal systemet kunne skelne fodgængerens komplette silhuet. Så systemet kan ikke registrere:

- fodgængere i mørke eller dårlig belysning

- delvist synlige fodgængere:

- fodgængere, der er mindre end ca. 80 cm høje

- fodgængere, der bærer store genstande

- ...

Under disse forhold vil systemet muligvis ikke reagere, vil advare føreren eller kan bremse utilsigtet.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis:

- Kameraets område er blevet beskadiget (f.eks. indvendigt eller udvendigt på forruden);

- Fronten på køretøjet blev beskadiget (slagpåvirkning, slået ud af stilling, ridser på radaren osv.);

- køretøjet bugseres (starthjælp);

- Forruden er revnet eller forvrænget (udfør ikke reparationer på dette område af forruden, men få den udskiftet af en autoriseret forhandler)

- du kører ikke på en asfalteret vej;

- køretøjet er på en rullebane på et værksted.

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal det deaktiveres, og der kontaktes et autoriseret værksted.

Afbrydelse af funktionen

Du kan til enhver tid stoppe den aktive bremsefunktion ved at træde på speederen eller ved at dreje rattet i en undvigelsesmanøvre for at undgå en kollision.

Advarsel om vejbaneskift

Ved hjælp af oplysninger fra kameraet 1 udløser funktionen en korrigerende handling i køretøjets styresystem, når man nærmer sig vejkanten (adskillelse, barriere, fortov, jordvold osv.), uden at blinklysene er blevet aktiveret.

Ved hjælp af oplysninger fra radaren 2 og kameraet 1 udløser funktionen korrigerende handlinger på køretøjets styresystem i tilfælde af risiko for sammenstød med et køretøj, der kommer fra den modsatte retning i den tilstødende vejbane, uden at blinklyset er blevet aktiveret.

Afhængigt af køretøjet udløser funktionen via oplysninger fra radarerne 3 og kameraet 1 korrigerende handling i køretøjets styresystem.

I tilfælde af risiko for sammenstød med et køretøj, der bevæger sig med samme hastighed eller en højere hastighed, der er placeret i registreringsområdet for de bageste radarer (forhindring af vejbaneskift i tilfælde af overhaling).

Du kan til enhver tid overtage styringen af køretøjet ved at bruge rattet.

Dette system udgør en ekstra kørselshjælp.

Dette system erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Advarsel om vejbaneskift

(fortsat)

Registrering af vejkanten

Når der køres ved en hastighed mellem ca. 65 km/t og 180 km/t, og du nærmer dig vejkanten (på jorden, barriere, fortov, skrænt osv.) uden at blinklyset er blevet aktiveret, vil systemet:

- advare dig om risiko for sammenstød:

visningen 6 tændes på instrumentbrættet ledsaget af meddelelsen ”Tæt på vejkant”;

og

- udløser korrigerende handlinger på styresystemet.

Specielt

I tilfælde af at funktionen fungerer gentagne gange, når du nærmer dig vejkanten, og hvis systemet ikke registrerer nogen hænder på rattet, vises kontrollampen med gult lys på instrumentbrættet, ledsaget af meddelelsen ”hold kontrol”.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Advarsel om vejbaneskift

(fortsat)

Registrering af et modkørende køretøj

Under kørsel med en hastighed på mellem ca. 65 og 110 km/t., hvis der er risiko for sammenstød med et køretøj, der kommer fra den modsatte retning i en tilstødende vejbane og inden for registreringszonen B, uden at blinklyset er blevet aktiveret, vil systemet:

- advare dig om risiko for sammenstød:

den røde kontrollampe og displayet 6 tændes på instrumentpanelet ledsaget af meddelelsen ”Risiko for kollision” og et lydsignal;

og

- udløser korrigerende handlinger på styresystemet.

Du kan til enhver tid afbryde korrigeringen af kørselsretningen ved at bevæge rattet.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Advarsel om vejbaneskift (fortsat)

I tilfælde af overhaling

(afhængigt af køretøjet)

Ved kørsel med en hastighed fra cirka 8 km/t, når der nærmes en linje (fuldt optrukken eller stiplet), og der er risiko for sammenstød med et køretøj, der befinder sig i den blinde vinkel C, og som bevæger sig i samme retning som dit køretøj eller med et køretøj, der hurtigt nærmer sig bagfra eller i en tilstødende vejbane, der befinder sig i registreringsområdet D, vil systemet:

- advare dig om risiko for sammenstød:

kontrollampen 7 blinker, den røde kontrollampe og visningen 6 vises på instrumentbrættet sammen med meddelelsen ”Lateral obstacle detected” og et lydsignal;

og

- udløser korrigerende handlinger på styresystemet.

Advarsel om vejbaneskift

(fortsat)

Midlertidigt ikke tilgængelig

Systemet ophører med at være tilgængeligt, hvis:

- hurtig overskridelse af linjen;

- fortsat kørsel på en linje;

- ca. fire sekunder efter vejbaneskift;

- skarpe vejsving;

- nedsat sigtbarhed;

- aktivering af blinklyset (i tilfælde af vejsideregistrering og registrering af et køretøj, der kommer fra modsat retning);

- kraftig acceleration;

- nødopbremsning;

- ændring af vognbanebredde;

- aktivering af det aktive nødbremsesystem;

-...

Afhængigt af køretøjet vises meddelelsen ”Sideradar Kontrolleres” på instrumentbrættet, hvis en af de sidemonterede radarer er tildækket.

Når frontradaren er tildækket, vil meddelelsen ”Front radar Uden udsyn” vises på instrumentbrættet.

Når frontkameraet er tildækket, vil meddelelsen ”Fronkamera Intet udsyn” vises på instrumentbrættet.

Betingelser for afbrydelse af systemet

Systemet kan ikke aktiveres, når:

- køretøjet er sat i bakgear;

- kameraets synsfelt er blokeret;

- frontradaren er tildækket;

- afhængigt af køretøjet, bagradarerne er tildækket;

- advarselslampen û lyser.

Hvis et af fartkameraerne i siden er tilsløret, vises advarselslampen i gult ledsaget af meddelelsen ”Side radar Uden udsyn”.

Hvis den forreste radar er tilsløret, vises advarselslampen i gult ledsaget af meddelelsen ”Front radar Uden udsyn”.

Hvis det forreste kamera er tilsløret, vises advarselslampen i gult ledsaget af meddelelsen ”Fronkamera Intet udsyn”.

Rens det område, hvor sensorerne er placeret.

Hvis køretøjet er udstyret med et træk, som genkendes af systemet, tændes advarselslampen i gult ledsaget af meddelelsen ”trailer side- radar utilgænlig”, for at informere dig om, at advarselsfunktionen om vejbaneskift ikke fungerer.

Hvis der er koblet en anhænger eller campingvogn på køretøjet, kan der forekomme uventede eller unødvendige meddelelser.

Du kan deaktivere ”Avancer. sikkerhed”-funktionen for at undgå pludselige eller overflødige korrektioner.

Funktionsfejl

Når funktionen registrerer en funktionsfejl, vises advarselslampen på instrumentpanelet, fulgt af, afhængigt af typen af funktionsfejl, følgende meddelelse:

- ”Kontroller frontkamera”;

eller

- ”Frontradar Kontrolleres”;

eller

- ”Køreassist. kontrolleres”;

eller, afhængigt af køretøjet,

- ”Sideradar Kontrolleres”.

Afhængigt af køretøjet kan meddelelsen være fulgt af kontrollampen © på instrumentpanelet.

Kontakt en autoriseret forhandler.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af en kollision kan kameraernes eller radarernes position blive forskubbet, og funktionen kan blive påvirket. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Enhver form for arbejde i det område, hvor kamera eller radarer er placeret (reparationer, udskiftning, forrudeændringer osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- forrude tildækket (af snavs, is, sne, kondens osv.);

- et kompliceret miljø (tunnel osv.)

- dårlige vejrforhold (sne, regn, hagl, isslag osv.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- Vejafmærkningerne er uregelmæssige eller vanskelige at skelne mellem (f.eks. delvist slettet, for stor afstand, forvrænget vejoverflade)

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer osv.)

- vejen er snæver, snoet eller bølgende (snævre sving o.l.)

- lille afstand til køretøj i samme vejbane.

I så tilfælde kan funktionen ”Avanceret sikkerhed” reagere forkert eller slet ikke.

Risiko for utilsigtet og forkert korrigering eller manglende korrigering af kørselsretningen.

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis:

- kameraområdet (på forrudesiden eller bakspejlssiden) eller radarområdet er blevet beskadiget.

- forruden er revnet eller forvrænget (udfør ikke reparationer på dette område af forruden, men få det udskiftet på et autoriseret værksted)

- køretøjet bugseres (starthjælp);

- du kører ikke på en asfalteret vej.

avanceret sikkerhed