Tilbage til listen

AUTOMATISK PARKERING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denne funktion hjælper dig med parkeringsmanøvrer ved at overtage styringen af rattet, bremserne, motoren og gearet.

Under hele manøvren skal du trykke på speederpedalen (for at holde funktionen i gang) og tage hænderne bort fra rattet.

Du kan til enhver tid overtage kontrollen over køretøjet igen ved at:

- bevægelse af rattet;

- slippe speederen;

- eller ved at trykke på bremsepedalen.

Specifikationer

Sørg for, at ultralydssensorerne og kameraerne, der er angivet med pilene 1, ikke er tildækkede (af snavs, mudder, sne, en dårligt monteret/fastgjort nummerplade osv.), beskadigede, modificerede (inkl. lakering osv.) eller blokeret af tilbehør, der er monteret på forsiden eller bagsiden af dit køretøj.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Den kan derfor aldrig erstatte førerens årvågenhed og ansvar under manøvrer (føreren skal altid være klar til at bremse).

Betjening

Når køretøjet holder stille eller har en hastighed, der er mindre end ca. 30 km/t, er der flere måder at få adgang til funktionen på:

- via ”Bil”-verdenen 2, tryk på menuen ”Automatisk park assistance” 3;

- via ”Automatisk park assistance”-widgetten (hvis kunden har konfigureret det);

- via knappen ”Favoritter” på rattet (hvis kunden har konfigurerer det);

- via genvejen ”Automatisk park assistance” i 360°-kameravisningen.

Valg af manøvre

Systemet kan udføre tre typer manøvre:

- parallelparkering 4;

- parkering af køretøjet i en parkeringsbås 5;

- udkørsel fra kantstensparkering mellem to køretøjer 6.

På multimedieskærmen skal du vælge manøvren, du vil udføre.

Bemærk: de andre typer parkering understøttes ikke af systemet.

Funktionsprincip

Parkering

Så længe køretøjets hastighed er mindre end cirka 30 km/t, søger systemet efter ledige parkeringspladser på begge sider af køretøjet.

Når der registreres en plads, vises den på multimedieskærmen angivet af bogstavet ”P". Kør langsomt, indtil meddelelsen "STOP" vises ledsaget af et lydsignal. Hvis der registreres mere end én plads, skal du vælge det ønskede område ved at røre ved skærmen.

Pladserne lyser grønt på multimedieskærmen og er markeret med bogstavet ”P".

- Stop køretøjet;

- Tryk på knappen ”START”.

Kontrollampen lyser på instrumentbrættet fulgt af et lydsignal.

- Slip rattet;

- tryk forsigtigt speederen ned;

- følg instruktionerne på multimedieskærmen.

Fasthold trykket på speederpedalen under hele manøvren, selv når gearene skifter.

Køretøjet vil begynde at bevæge sig. Systemet styrer derefter rattet, motoren, bremserne og gearskift.

Afhængigt af trykket på speederpedalen varierer hastigheden mellem 0 og højst 7 km/t.

Meddelelsen ”Manøvre færdig” vises på multimedieskærmen for at angive, at manøvren er afsluttet. Parkeringsbremsen aktiveres, og P-positionen er aktiveret.

Du kan nu slippe speederen.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Den kan derfor aldrig erstatte førerens årvågenhed og ansvar under manøvrer (føreren skal altid være klar til at bremse).

Under manøvrering kan rattet dreje hurtigt: Placer ikke hænderne inden i, og sørg for, at der heller ikke er andet, der kommer i vejen.

Parkeringsudkørsel

- Aktiverer ”Automatisk park assistance”-funktionen;

- vælg tilstanden ”Udkørsel fra kantstensparkering”;

- aktivér blinklysene på den side, hvor du ønsker at køre ud;

- tryk på knappen ”START”;

Kontrollampen lyser på instrumentbrættet fulgt af et lydsignal.

- Slip rattet;

- tryk forsigtigt speederen ned;

- følg instruktionerne på multimedieskærmen.

Fasthold trykket på speederpedalen under hele manøvren, selv når gearene skifter.

Køretøjet vil begynde at bevæge sig. Systemet styrer derefter rattet, motoren, bremserne og gearskift.

Meddelelsen ”Manøvre færdig” vises på multimedieskærmen for at angive, at manøvren er afsluttet. Du kan generobre kontrollen over køretøjet ved at slippe speederpedalen eller bremsen.

Bemærk: Når manøvren er afsluttet, når føreren, efter at have sluppet speederen, ikke reagerer i et vist tidsrum, aktiveres den elektroniske parkeringsbremse, og P-positionen bliver aktiveret.

Særlige funktioner

- Systemet kan ikke køre op over høje fortovskanter.

- Manøvren er ikke mulig, hvis skråningen er for stejl.

Suspendering af manøvren

Manøvren suspenderes i følgende tilfælde:

- hvis du nedtrykker speederpedalen ud over det stramme punkt;

- hvis en passegerdør eller bagagerummet åbnes;

- hvis køretøjet har holdt stille i mere end ca. ét minut.

Kontrollampen på instrumentbrættet slukkes, ledsaget af en lydalarm. Køretøjet holder nu stille.

En meddelelse informerer dig om, at manøvren er blevet suspenderet og fortæller dig, hvad du skal gøre for at genoptage manøvren.

Slip speederen, og tryk den ned igen for at fortsætte manøvren.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Den kan derfor aldrig erstatte førerens årvågenhed og ansvar under manøvrer (føreren skal altid være klar til at bremse).

Under manøvrering kan rattet dreje hurtigt: Placer ikke hænderne inden i, og sørg for, at der heller ikke er andet, der kommer i vejen.

Annullering af manøvren

Manøvren annulleres i følgende tilfælde:

- du trykker på knappen ”STOP”;

- hvis du åbner førerdøren;

- hvis du frigør sikkerhedsselen i førersiden;

- hvis du aktiverer parkeringsbremsen;

- hvis køretøjet har flyttet sig for langt fra den planlagte bane;

- hvis du har udført mere end cirka ti bevægelser fremad og tilbage som i en enkelt manøvre;

- hvis du drejer rattet;

- hvis du flytter gearstangen;

- køretøjets hjul spinner;

- hvis den elektroniske regulering af motorens drejningsmoment er startet.

Kontrollampen på instrumentbrættet slukkes, ledsaget af en lydalarm.

Hvis køretøjet stopper.

Bemærk: Hvis der er en fejl i funktionen, immobiliseres køretøjet ikke. Overtag styringen af køretøjet igen. Meddelelsen ”Tag kontrol tilbage” vises på instrumentpanelet ledsaget af en biplyd.

Funktion ikke-tilgængelig

Når du trykker på en af systemets aktiveringsmetoder, og driftsbetingelserne ikke er opfyldt, vises meddelelsen ”Automatisk parkering ikke tilgængelig” på multimedieskærmen for at oplyse dig om, at funktionen ikke er tilgængelig.

Funktionsfejl

Når funktionen sporer en funktionsfejl, vises følgende meddelelser på instrumentbrættet:

- ”Kontroller Park Assist” ledsaget af kontrollampen .

eller

- ”P-sensorer kontrolleres” og, afhængigt af køretøjet, fulgt af kontrollampen ©;

eller

- ”Kontrollér parkeringshjælp” og, afhængigt af køretøjet, fulgt af kontrollampen ©.

Rengør ultralydssensorerne. Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Bemærk: hvis der er en fejl i funktionen, immobiliseres køretøjet ikke.

Overtag straks styringen af køretøjet igen.

For at advare dig vises meddelelsen ”Tag kontrol tilbage” på instrumentbrættet ledsaget af kontrollampen og et lydsignal.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj. Sørg for, at manøvren overholder de gældende trafikregler.

Føreren skal altid være klar til pludseligt opstående situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper, anhængertræk osv., som befinder sig i vognens blinde vinkler under manøvren.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan sensorernes funktion blive påvirket. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i det område, hvor sensorerne sidder (reparationer, udskiftning, ændringer på udvendig beklædning osv.), skal udføres af en kvalificeret fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller påvirke systemets funktion, f.eks. dårlige vejrforhold (sne, hagl, is osv.).

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal det deaktiveres, og der kontaktes et autoriseret værksted.

Risiko for falske alarmer.

Begrænsninger af systemets funktion

- Systemet kan ikke registrere genstande, der befinder sig i følernes blinde vinkel.

- Kontrollér altid, at den parkeringsplads, systemet foreslår, faktisk stadig er tilgængelig og fri for forhindringer før og under hele manøvren.

- Systemet må ikke anvendes i forbindelse med træk af anhænger, eller når et træk- eller lastsystem er monteret på køretøjet eller på køretøjer i nærheden.