Tilbage til listen

INDSTILLING AF LYGTERNE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Afhængigt af køretøjet kan kontakten A bruges til at justere forlygternes højde i forhold til belastningen.

Med nærlyset tændt skal du trykke eller løfte kontakten A så mange gange som nødvendigt for at vælge den ønskede position på instrumentpanelet. Den valgte position vises på instrumentpanelet i ca. 15 sekunder.

Bemærk: Hvis lygterne er tændt, vises den valgte position på instrumentpanelet i ca. 15 sekunder ved hver motorstart.

Eksempler på indstillingspositioner for kontakten A afhængigt af belastningen.

Fører alene, eller med 1 forsædepassager

0

Alle sæder besatte

1

Fører med passagerer og bagage (eller last), der når op på den maksimalt tilladte totalvægt

2

Fører uden passagerer og bagage (eller last), der når op på den maksimalt tilladte totalvægt

3

Oversigten nedenfor giver nogle eksempler. I alle tilfælde skal du justere betjeningen A i forhold til vognens belastning, så vejen kan ses, og andre bilister ikke blændes.

Hvis der skal køres venstrekørsel med et køretøj med rattet i venstre side (eller omvendt), er det nødvendigt midlertidigt at få reguleret lysene under opholdets varighed.

Midlertidig indstilling

Dette kan justeres ved hjælp af multimedieskærmen MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER.

Afhængigt af køretøjet åbn motorhjelmen og find mærket B i nærheden af et af forlygterne.

Ved hjælp af en skruetrækker eller lignende drejes 1 en halv omgang mod symbolet - for at sænke lygtehøjden.

Gå tilbage til den oprindelige indstilling, når køreturen er afsluttet: Drej bolten 1 en halv omgang mod symbolet + for at hæve lygtehøjden.