Tilbage til listen

UDVENDIGE LYGTER OG TEGNGIVNINGSLYS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kørelys

Drej ringen 3, indtil symbolet AUTO kommer til syne over for mærket 2:

Kørelyset aktiveres automatisk uden påvirkning af kontaktarmen 1, når motoren startes, og deaktiveres, når motoren slukkes.

sidelys

Drej kraven 3, indtil symbolet placeres overfor mærket 2.

Denne kontrollampe tændes på instrumentbrættet.

k Nærlys

Manuel funktion

Drej kraven 3, indtil symbolet placeres overfor mærket 2.

Denne kontrollampe tændes på instrumentbrættet.

Automatisk funktion

Drej ringen 3, indtil symbolet AUTO står over for mærket 2: mens motoren kører, tændes eller slukkes nærlyset automatisk afhængigt af mængden af udendørs belysning og uden at skulle betjene kontaktarmen 1.

Afhængigt af køretøjet tændes nærlyset automatisk efter flere bevægelser af viskerbladene.

Hvis der skal køres venstrekørsel med et køretøj med rattet i venstre side (eller omvendt), er det nødvendigt at få reguleret lygterne under opholdets varighed INDSTILLING AF LYGTERNE.

Inden kørsel om natten: kon- trollér, at det elektriske udstyr er i orden, og indstil om nød- vendigt forlygterne efter vog- nens belastning.

Sørg altid for, at lygterne er klart synlige, de må ikke være dækkede (af vejsnavs, mudder, sne, eller af genstande, der transporteres med vognen...).

Automatisk forlygtesystem

(afhængigt af køretøjet)

Denne funktion justerer automatisk nærlysets bredde og rækkevidde i forhold til hastighed og vejrforhold.

Drej ringen 3, indtil symbolet AUTO er over for mærket 2: motor tændt.

Se multimedievejledningen vedrørende deaktivering af denne funktion.

Funktionsfejl

Når meddelelsen ”Tjek automatisk lys” vises på instrumentbrættet, er systemet deaktiveret.

Kontakt en autoriseret forhandler.

Funktion for ”dårligt vejr”

(afhængigt af køretøjet)

Denne funktion er del af det automatiske forlygtesystem. Den erstatter brugen af tågeforlygter. Den kan aktiveres i tåge eller sne eller i alle andre tilfælde med dårlig sigtbarhed.

For at aktivere denne funktion drejes ringen 3, indtil symbolet AUTO vises ud for mærket 2, og derefter trykkes på drejekontakten for at bringe mærket 4 på linje med symbolet 5.

Kontrollampen vises på instrumentbrættet.

Slukning

For at deaktivere funktionen skal du trykke på drejekontakten igen for at bringe mærket 4 på linje med symbolet 5.

Kontrollampen slukkes på instrumentbrættet.

Når de udvendige lygter slukkes, slukkes lygterne til dårligt vejr.

Supplerende drejelygter

(afhængigt af køretøjet)

Hvis nærlyset eller fjernlyset er tændt i et fremadkørende gear og, afhængigt af rattets vinkel, tilpasser denne funktion lygtebredden for at forbedre sigtbarheden i et sving eller ved et vejkryds.

á Nærlys

Med motoren i gang og nærlyset tændt trykkes på kontaktarmen 1 (bevægelse A).

Denne kontrollampe tændes på instrumentbrættet.

Ved påny at trykke på kontaktarmen 1 skiftes tilbage til nærlys.

Automatisk fjernlys

Afhængigt af køretøjet tænder og slukker systemet automatisk for fjernlyset.

Funktionen bruger et kamera, som er placeret bag bakspejlet og registrerer køretøjer foran og køretøjer i modsat retning.

Bemærk: om natten, i byområder med gadebelysning, slukkes det automatiske fjernlys automatisk.

Fjernlyset tændes automatisk, hvis:

- lysstyrken udenfor er svag;

- der ikke ses andre køretøjer eller lys;

- køretøjets hastighed er højere end ca. 40 km/t.

Hvis en af ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, går systemet tilbage til nærlys.

Bemærk! Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne, kondens osv.).

Automatisk fjernlys (fortsat)

Aktivering/deaktivering

Sådan aktiveres det automatiske fjernlys

Drej ringen 3, indtil symbolet AUTO er overfor mærket 2, og tryk derefter på kontakten 6.

Når fjernlyset er tændt, lyser kontrollampen på instrumentbrættet.

For at deaktivere det automatiske fjernlys:

Tryk på kontakten 6, og kontrollampen på instrumentpanelet slukkes.

Bemærk! Ved at skubbe kontaktarmen 1 er den automatiske funktion for fjernlyset deaktiveret, kontrollampen slukker på instrumentbrættet, og køretøjet aktiverer fjernlyset.

FUNKTIONSFEJL

Når meddelelsen ”Tjek automatisk lys” vises på instrumentbrættet, er systemet deaktiveret.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Systemet kan blive forstyrret under visse forhold, især:

- ekstreme vejrforhold (regn, sne, tåge osv.);

- forrude, eller blokeret kamera;

- når et efterfølgende eller modkørende køretøj har dårligt eller skjult lys;

- forkert indstilling af forlygter;

- reflekterende systemer;

- ...

Natlig anvendelse af et bærbart navigationssystem i forrudeområdet under kameraet kan forstyrre det ”automatiske fjernlys”-systems funktion (risiko for reflektioner på forruden).

”Automatisk kørelys”-systemet kan under ingen omstændigheder erstatte førerens agtpågivenhed og ansvar for køretøjets lygteføring og dennes tilpasning til lysstyrkeforholdene, sigtbarhed og trafik.

Slukning af lygterne

Lygterne slukker automatisk, når førerdøren åbnes, eller når vognen er låst, eller et minut efter motoren er slukket.

I dette tilfælde vil de lygter tændes, som kontaktarmens 3 position angiver, når motoren igen startes.

Lydalarm for glemt lys

Ved åbning af venstre fordør lyder et alarmsignal, hvis forlygterne er tændt, efter at tændingen er afbrudt, for at advare dig om, at lygterne stadig er tændt.

FUNKTIONSFEJL

Afhængigt af køretøjet, når meddelelsen ”Tjek lys” vises sammen med kontrollampen ©, og/eller kontrollampen k blinker på instrumentbrættet, angiver det en fejl med lyset.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Velkomst- og farvelfunktion

(afhængigt af køretøjet)

Når funktionen er aktiveret, tændes kørelyset foran, og positionslyset bagpå tænder automatisk ved registrering af kortet eller ved oplåsning af køretøjet.

De slukker automatisk

- ca. 15 sekunder efter, at de er tændt;

- ved start af motoren i forhold til positionen for kontaktarmen for lys;

eller

- ved låsning af køretøjet.

Aktivering/deaktivering af funktionen

Se multimedievejledningen for at aktivere eller deaktivere modtagelse uden for kabinen.

”Følg-hjem-lys”

Denne funktion giver mulighed for at tænde positionslyset og nærlyset et kort øjeblik (f.eks. for at få lys, mens en port åbnes).

Med motoren stoppet og lygterne slukket, efter førerdøren er blevet åbnet, og ringen 3 i positionen AUTO skal du trække kontaktarmen 1 i retning mod dig: Positionslyset og nærlyset tænder i ca. 30 sekunder sammen med advarselslamperne š og k på instrumentpanelet.

For forlængelse af dette kan du trække i kontaktarmen i op til fire gange (den totale tid er begrænset til ca. to minutter).

Meddelelsen ”_ _ _” efterfulgt af belysningstiden vises på instrumentbrættet for at bekræfte denne aktivering.

Du kan derefter låse bilen.

Deaktivering af funktionen ”følg-hjem-lys”

Du slukker lysene, før de automatisk slukkes, ved at dreje ringen 3 til en hvilken som helst position og derefter stille den tilbage til positionen AUTO.

Bemærk: hvis funktionen Velkommen og Farvel er aktiveret, skal proceduren for deaktivering af funktionen ”Følg-hjem-lys” udføres, når motoren er slukket, før du trækker i kontaktarmen (ellers forbliver lysene tændt af funktionen Velkommen og Farvel).

Tågebaglygte

For at aktivere denne funktion drejes ringen 3, indtil symbolet AUTO vises ud for mærket 2, og derefter trykkes på drejekontakten for at bringe mærket 4 på linje med symbolet 7.

Kontrollampen vises på instrumentbrættet.

Tågelygterne tændes afhængig af den valgte lygteføring. En kontrollampe i instrumentpanelet tændes samtidig med lygterne.

Husk at slukke tågebaglygten, når det ikke længere er nødvendigt at have den tændt, - så generer du ikke de bagved kørende bilister.

Slukning

For at deaktivere funktionen skal du trykke på drejekontakten igen for at bringe mærket 4 på linje med symbolet 7.

Kontrollampen slukkes på instrumentbrættet.

Når de udvendige lygter slukkes, slukkes de bageste tågelygter.

Ved tåge og snefald eller ved transport med genstande, der går ud over taget, er den automatiske tænding af lys ikke systematisk.

Tågelygterne styres af føreren: Indikatorlamper på instrumentpanelet informerer dig om, hvorvidt de er tændt (indikatorlampe tændt) eller slukket (indikatorlampe slukket).