Tilbage til listen

ADMINISTRERING AF TELEFONBOGEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Download telefonbogen

Som standard er synkroniseringen af kontakter automatisk under tilkobling og tilslutning af telefonen. Multimediesystemet vil advare dig om, at dine mobilenhedsdata vil blive opdateret, når synkroniseringen er afsluttet.

For at deaktivere den automatiske synkronisering, henvises der til kapitlet ”Telefonindstillinger” i dette dokument.

Systemets hukommelse er begrænset, og det er muligt, at alle dine kontakter ikke kan importeres fra din telefon.

Bemærk: De kontakter, der er gemt på SIM-kortet SIM i din telefon, er ikke synlige. Kun kontakter gemt på telefonen er synlige.

Bemærk: For at få adgang til telefonbogen på multimediesystemet, skal du tillade deling af data på din telefon. Der henvises til kapitlet ”Tilkobling, frakobling af en telefon” samt til din telefons brugervejledning.

Opdatering af telefonbogen

Du kan manuelt opdatere kontakterne i din telefon i dit håndfri telefonsystems telefonbog via Bluetooth® (hvis din telefon tillader det).

Fra menuen ”Telefon” vælges først ”Telefonbog” og derefter menuen ”+", tryk på "Opdater telefondata”.

Tilføj en kontakt til Favorit-siden

Fra menuen ”Telefon” skal du vælge ”Telefonbog” og derefter den kontakt, der skal tilføjes, ved hjælp af multimedieskærmen. Vælg derefter menuen ”+" og "Føj til Favoritter”.

Bemærk: Fra velkomstsiden skal du trykke på knappen ”Favoritter” for at komme til dine favoritnumre.

Fortrolighed

Listen over kontakter for hver telefon gemmes i hukommelsen af det håndfri telefonsystem.

På grund af privatlivet vil indlæste telefonbøger kun være synlige, når den tilsvarende telefon er tilsluttet.