Tilbage til listen

DRIVING ECO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Adgang til menuen Driving Eco

Tryk på ”Køretøj” i hovedmenuen og derefter på ”Driving Eco”.

Menuen ”Driving Eco” gør det muligt at få adgang til følgende informationer:

- ”Turrapport”;

- ”Mine foretrukne ture”;

- ”Eco-coaching”.

”Turrapport”

Denne menu gør det muligt at visualisere de gemte data fra din sidste rute:

- ”Gennemsnitligt forbrug”;

- ”Gennemsnitshastighed”;

- ”Samlet forbrug”;

- ”Energibesparelse eller kørte kilometer”;

- ”Gennemsnitsydelse for øko-kørsel”;

- ”Forudseende kørsel (bremse)”;

- ”Evne til at holde køretøjets hastighed”.

For at gemme dine data skal du trykke på ”Gem” og derefter vælge den anvendte strækningstype fra følgende liste:

- ”Hjemmearbejde”;

- ”Ferie”;

- ”Weekender”;

- ”Rundtur”;

- ”Personlig”.

For at nulstille dine data skal du trykke på ”Nulstil”. En meddelelse beder dig bekræfte nulstillingen af data. Tryk på ”Ja” for at bekræfte eller på ”Nej” for at annullere.

”Mine foretrukne ture”

Efter at have gemt en specifik strækning (der henvises til ”Turrapport”) vil denne menu vise ændringer i din kørestil i følgende kategorier.

- ”Seneste gemte tur”;

- ”Hjemmearbejde”;

- ”Ferie”;

- ”Weekender”;

- ”Rundtur”;

- ”Personlig”.

”Eco-coaching”

Denne menu vurderer din kørestil og giver dig efter behov råd om, hvordan du bedst formindsker dit forbrug.

For at åben denne menu skal du trykke på ”Eco-coaching” og omhyggeligt læse rådet. Du kan skifte side ved at trykke på rullepilene.