Tilbage til listen

EL-KØRETØJ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gå ind i menuen Elektrisk køretøj

I hovedmenuen trykkes på ”Køretøj” og derefter på ”Elektrisk køretøj”.

Denne menu viser følgende informationer om el-køretøjer:

- ”Energiflow”;

- ”Forbrugsdetaljer”;

- ”Opladningsplanlægning”;

- ”Komfort-timer”.

”Energiflow”

Denne menu gør det muligt at visualisere en køretøjsplan og angive de tidspunkter, hvor køretøjet forbruger eller genvinder energi for at genoplade batteriet.

”Forbrugsdetaljer”

Denne menu gør det muligt i grafikform at visualisere køretøjets energiforbrug (de tidspunkter, hvor køretøjet forbruger energi eller genererer energi til opladning af batteriet) og at sammenligne det med de sidste femten minutters kørsel.

Til højre på skærmen findes:

1 Den forbrugte energi.

2 Tilbehørsforbrug (klimaanlæg, radio, m.v.).

3 Genvunden energi.

”Opladningsplanlægning”

Denne menu gør det muligt at programmere starttidspunktet for opladning.

Du kan vælge:

- Øjeblikkelig opladning.

- Dagsprogrammering.

- Ugeprogrammering.

Bemærk: Opladningen begynder på det programmerede tidspunkt, hvis motoren er standset, og hvis køretøjet er tilsluttet en fødekilde (underlagt abonnement).

For at ændre opladeprogrammeringen (pr. uge), skal du trykke på knappen ”Skift”, der sidder under ”Kalender”. Tryk på ”Tilføj et opladningsskema”, hvorefter der åbnes et vindue, hvor du kan indstille starttidspunktet og sluttidspunktet for opladning.

Bekræft dit valg ved at trykke på ”Udført”.

”Komfort-timer”

Med denne menu kan du:

- Deaktivere indledende aircondition.

- Indstille starttidspunkt for indledende aircondition.

Tryk på en af tasterne for at aktivere eller deaktivere den.

Du kan indstille to tidsplaner for indledende aircondition. For at indstille starttidspunktet skal du trykke på ”Skift”.

Indstil tidspunkt og tryk på ”Udført” for at afslutte.