Tilbage til listen

FORETAGE, MODTAGE ET OPKALD

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fra menuen ”Telefon” kan du foretage et opkald ved at vælge:

- en kontakt fra telefonbogen,

- et nummer i opkaldshistorikken,

- tastaturet for at indtaste et nummer.

Bemærk: På startsiden skal du trykke på ”Favoritter” for at komme til dine favoritnumre.

Bemærk: Af sikkerhedsmæssige grunde bør du foretrække stemmegenkendelsessystemet . Der henvises til kapitlet ”Anvendelse af stemmegenkendelse”.

Foretage et opkald fra telefonbogen

Når telefonen er sluttet til systemet, skal du i menuen ”Telefon” vælge ”Telefonbog”.

Vælg kontakten (hvis kontakten har flere numre, bliver du bedt om at vælge det nummer, der skal ringes til), og opkaldet foretages automatisk, når du har trykket på nummeret på kontakten.

Foretage et opkald fra historikken

Når telefonen er sluttet til systemet, skal du i menuen ”Telefon” vælge ”Opkaldshistorik”.

Tryk på en af de fire faner, og vælg derefter den kontakt/det nummer, der skal ringes til, for at foretage opkaldet.

Foretage et opkald ved at indtaste et nummer

Når telefonen er sluttet til systemet, skal du i menuen ”Telefon” vælge ”Ring op til et nummer”.

Indtast nummeret med det digitale tastatur, og tryk derefter på ”Ring til”.

Modtage et opkald

Når et opkald modtages, vises modtageskærmen med de oplysninger, der er om den opkaldende:

- Kontaktnavnet (hvis navnet findes i din telefonbog eller favoritnummerlisten).

- Opkaldsnummeret (hvis nummeret ikke er i din telefonbog).

- ”Privat nummer” (hvis nummeret ikke kan vises).

Tage telefonen

For at besvare et opkald trykkes på ”Besvar”.

Tryk på ”Afslut samtale” for at afslutte opkaldet.

Det er også muligt at besvare og afslutte et opkald ved hjælp af betjeningen under rattet.

Afvise et opkald

For at afvise et indgående opkald trykkes på ”Afvis”, hvorefter opkalderen omdirigeres til voicemail.

Sæt et opkald på hold

Der henvises til kapitlet ”Under et opkald”.

Anvendelse af voice mail

Når telefonen er sluttet til systemet, skal du i menuen ”Telefon” vælge ”Konfiguration af telefonsvarer”.

Konfigurering af voice mail

Hvis voice mail ikke er konfigureret, vises konfigurationsskærmen. Indtast nummeret på telefonsvareren fra din telefonudbyder.

Opringning til voice mail

Når telefonen er sluttet til systemet, skal du i menuen ”Telefon” vælge ”Konfiguration af telefonsvarer”. Systemet ringer til den konfigurerede voice mail.

Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.