Tilbage til listen

PARKERINGSHJÆLP, BAKKAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Parkeringshjælp

Aktivering/deaktivering

Du kan aktivere eller deaktivere parkeringsafstandskontrollen fra multimedieskærmen.

I hovedmenuen trykkes på ”Køretøj”, ”Indstillinger”, ”Registrering af forhindringer” og derefter vælge de hjælpemidler, du vil aktivere eller deaktivere:

- ”Parkeringshjælp foran”;

- ”Parkeringshjælp bagved”;

- ”Parkeringshjælp i sider”.

Gem og godkend dine valg ved at trykke på knappen ”Udført”.

Indstilling af lydstyrke

I menuen ”Køretøj” vælges ”Indstillinger”, tryk på ”Registrering af forhindringer” og derefter på ”Lydstyrke”, og indstil lydstyrken for parkeringshjælpen ved at trykke på knapperne ”-” 1 eller ”+” 2.

Gem og godkend dine valg ved at trykke på knappen ”Udført”.

Bakkamera

Justeringer

Fra menuen ”Indstillinger” trykkes på ”Registrering af forhindringer” og derefter på ”Indstillinger for visning af bakkamera”. Fra denne menu kan du:

- aktivere eller deaktivere bakkameraet;

- aktivere eller deaktivere de forskellige guider (fast og/eller mobil);

Gem og godkend dine valg ved at trykke på knappen ”Udført”.

For flere oplysninger om bakkameraet skal du se dit køretøjs brugervejledning.

Indstilling af skærmen

Fra menuen ”Køretøj” skal du gå til ”Indstillinger”, tryk på ”Visning af bakkamera” og indstil derefter følgende parametre:

- Lysstyrke.

- farve;

- Kontrast.

Gem og godkend dine valg ved at trykke på knappen ”Udført”.

”Easy park”

Med denne menu kan du indstille standardparkeringsmanøvren blandt følgende muligheder:

- ”Parallel”;

- ”Vinkelret”;

- ”Vinklet”.

Se køretøjets instruktionsbog, hvis du ønsker flere oplysninger om funktionen ”Easy park”.