Tilbage til listen

SERVICEINDSTILLINGER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Få adgang til tjenesteindstillinger

Fra hovedmenuen trykkes på ”Tjenester”.

Menuen ”Indstillinger” gør det muligt at indstille følgende elementer:

- ”Programstyring”;

- ”Navigations-tjenester”;

- ”Opdater programmer”;

- ”Indstillinger for datadeling”.

”Programstyring”

Applikationsstyringen giver dig mulighed for at slette data i applikationerne, afinstallere applikationer og få følgende oplysninger:

- ”Om”;

- ”Systemanvendelse”;

- ”Fortrolighed”.

Sletning af data fra en applikation

Vælg den applikation, hvorfra du ønsker at slette data, og vælg den første fane, hvorefter der trykkes på ”+” og derefter på ”Slet applikationsdata”.

Sletning af en applikation

Vælg den applikation, som du ønsker at slette, og vælg den første fane, hvorefter der trykkes på ”+” og derefter på ”Slet applikation”.

Bemærk: De oprindelige applikationer i multimediesystemet kan ikke fjernes.

Du kan kun slette brugerdataene. Vælg ”+” og derefter "Ryd brugerdata”.

”Navigations-tjenester”

Der henvises til kapitlet ”Navigations-tjenester” for flere oplysninger.

”Opdater programmer”

Denne menu giver dig mulighed for at søge efter opdateringer til installerede applikationer, men det kræver, at du har et gyldigt abonnement.

”Indstillinger for datadeling”

Denne menu gør det muligt at aktivere eller deaktivere deling af data.

Bemærk: I tilfælde af deaktivering af deling af data, vil visse applikationer ikke kunne fungere korrekt.