Tilbage til listen

SYSTEMINDSTILLINGER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Adgang til systemindstillinger.

Fra hovedmenuen trykkes på ”System”.

Menuen ”Systemindstillinger” gør det muligt at indstille følgende elementer:

- ”Sprog”;

- ”Visning”;

- ”Lyd”.

- ”Ur”,

- ”Sikkerhedsadvarsler”;

- ”Hjemmeskærm”;

- ”Tastaturer”;

- ”Indstil enheder”;

- ”Status og oplysninger”;

- ”Fjern SD-kort”;

- ”Fabriksnulstilling”;

- ”Indstillinger for Android Auto™".

”Sprog”

Denne menu giver dig mulighed for at vælge et sprog, der skal gælde for systemet. Vælg det ønskede sprog og derefter en stemme.

”Visning”

Denne menu giver dig mulighed for at indstille følgende parametre:

- ”Lysstyrke om dagen”;

- ”Lysstyrke om natten”;

- ”Automatisk dag- og nattetilstand”: Vælg denne indstilling for at aktivere displayet til at skifte automatisk fra nattilstand til dagtilstand. Systemet skifter til nattilstand, når lyset uden for er svagt, eller når lygterne tændes;

- ”Gennemtving nattetilstand”: Vælg denne indstilling for at tvinge displayet til at skifte til nattilstand.

”Lyd”

Denne menu giver dig mulighed for at indstille følgende parametre:

”Lydniveauer”

Med denne funktion kan du indstille de vigtigste lydstyrker:

- Trafikoplysninger.

- Håndfrit system.

- Telefonens ringetone.

- Navigationsinstruktioner.

- Syntesestemmerne.

- Applikationsadvarsler.

”Hastigheds-følsomhed”

Med denne funktion kan du automatisk øge lydstyrken baseret på bilens hastighed.

”Stemme-indstillinger”

Brug denne indstilling til at vælge typen af oplysninger, der dikteres af navigationssystemets stemme.

”Stemme”

Med denne funktion kan du vælge systemets stemme. Der henvises til kapitlet ”Lydstyrke og stemme” for at få mere at vide.

”Ur”

Denne menu gør det muligt at indstille systemets ur samt klokkeslættets visningsformat. Det anbefales at lade den blive i automatisk indstilling.

”Sikkerhedsadvarsler”

Med denne menu kan du aktivere eller deaktivere advarsler fra systemet. Afkryds de advarselsfelter, du ønsker at aktivere.

”Hjemmeskærm”

I denne menu kan du konfigurere velkomstskærmen.

Vælg en af konfigurationerne fra listen til venstre, den højre del af skærmen giver dig en forhåndsvisning af ændringerne. Afhængigt af dit køretøjs udstyr kan antallet af konfigurationer være reduceret.

Når konfigurationen er valgt, trykkes på knappen ”Udført” for at bekræfte dit valg.

”Tastaturer”

Denne menu gør det muligt for dig at vælge den virtuelle tastaturtype, der anvendes af systemet:

- Vælg alfabettype blandt Latin, Græsk og Kyrillisk, og tryk på næste.

- Vælg tastaturtype blandt de foreslåede valgmuligheder, tryk derefter på ”Udført” for at bekræfte dit valg.

”Indstil enheder”

Med denne menu kan du vælge enhedstypen for forskellige elementer:

- ”Afstandsenheder”;

- ”Koordinatvisning”;

- ”Temperaturenheder”;

- ”Barometerenheder”.

”Status og oplysninger”

Denne menu giver dig forskellige oplysninger om systemet:

- Oplysning om version.

- Status for GPS;

- Netværksstatus;

- Licenser.

- Copyright.

”Fjern SD-kort”

Denne menu giver dig mulighed for at tage SD-kortet sikkert ud.

For at tage SD-kortet ud af SD-porten, henvises der til kapitlet ”SD-kort: Anvendelse, initialisering”.

”Fabriksnulstilling”

Med denne menu kan du slette alle systemoplysninger.

Bemærk: efter en nulstilling genstarter systemet på engelsk. For at skifte sprog henvises der til afsnittet ”Sprog” i dette kapitel.

Indstillinger for Android Auto™

Med denne menu kan du angive indstillinger for applikationen ”Android Auto™” og få adgang til instruktionsmaterialet for applikationen på dit køretøjs multimediesystem.