Tilbage til listen

TAKE CARE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gå ind i menuen ”TAKE CARE".

Der er indbygget en ionizer og et system, der kontrollerer udeluftkvaliteten.

”Ionisering”

Ionizeren har to modes:

- ”Ren”: Hjælp til formindskelse af bakterier og allergenpartikler i luften;

- ”Tag det bare helt roligt” : Skaber et sundt og afslappende kørselsmiljø ved hjælp af ion-emission;

- ”Off" (Emissionsstandsning).

Når du har valgt driftstilstand, stopper den automatisk efter en halv time.

Du kan aktivere/deaktivere den automatiske igangsætning ved at afkrydse ”Start ionisering, hver gang køretøjet starter”. Tryk på ”Udført” for at bekræfte dit valg.

”Kvaliteten af luften udenfor”

Denne menu gøre det muligt at vise grafik for luftkvaliteten.

Grafikken viser en vurdering af kvalitetsniveauet af udeluften for de seneste femten minutter.

De tre piktogrammer angiver kvalitetsniveauet (henholdsvis bedste og dårligste luft):

.

Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.