Tilbage til listen

TELEFONINDSTILLINGER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Adgang til telefonindstillinger

Fra menuen ”Telefon” trykkes på ”Indstillinger”.

Du har følgende valgmuligheder:

- ”Administrer enheder”;

- ”Lydniveauer”;

- ”Konfiguration af telefonsvarer”;

- ”Aktiver Bluetooth”;

- ”Download telefondata automatisk”.

”Administrer enheder”

Der henvises til afsnittet ”Tilkobling/frakobling af en telefon”.

”Lydniveauer”

Dette alternativ giver dig mulighed for at indstille det håndfri systems lydniveau og ringetonen.

”Konfiguration af telefonsvarer”

Der henvises til afsnittet ”Konfigurering af voice mail” i kapitlet ”Foretage, modtage et opkald”.

”Aktiver Bluetooth”

Afkryds denne valgmulighed for at aktivere eller deaktivere Bluetooth® i det håndfri system.

”Download telefondata automatisk”

Afkryds denne valgmulighed for at aktivere eller deaktivere automatisk download af telefondata i multimediesystemet.