Tilbage til listen

TILKOBLING, FRAKOBLING AF EN TELEFON

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Adgang til menuen Telefon.

Fra hovedmenuen trykkes på ”Telefon”.

Bemærk: Hvis systemet ikke har genkendt en telefon, er ”Indstillinger”-rubrikken den eneste, der er tilgængelig.

Tilkobling af den første telefon

For at koble din telefon til R-Link-navigation findes der to metoder for tilkobling.

Første tilkoblingsmetode fra R-LINK

Aktiver din telefons Bluetooth® -forbindelse og indstil status til ”synlig”.

Gå ind på webstedet https://renault-connect.renault.com for at se en liste over kompatible telefoner.

Der vises en besked på skærmen, som spørger dig, om du vil søge efter en enhed.

Tryk på ”Ja”, multimediesystemet søger efter telefoner.

Vælg en telefon fra telefonlisten. Afhængigt af model, og hvis systemet beder om det, indtastes koden Bluetooth® på din telefon for at koble den til multimediesystemet, eller godkend anmodningen om tilkobling. Din telefon kan bede dig om tilladelse til at dele kontakter og opkaldsliste, accepter deling for at få disse oplysninger på multimediesystemet.

Anden tilkoblingsmetode fra en telefon

Fra din telefon skal du aktivere forbindelsen R-LINK og angive statussen til ”synlig”.

Start søgningen efter Bluetooth®-enheden fra din telefon.

Vælg ”Renault R-Link” fra listen i din telefon.

Tilkobling af en ny telefon

Fra din telefon aktiveres Bluetooth®-forbindelsen.

Fra menuen ”Telefon” skal du trykke på ”Indstillinger” og derefter på ”Administrering af apparater”.

Vælg i listen over tilkoblede telefoner fra menuen ”Administrering af apparater”, og tryk derefter på ”Tilføj apparat” for at tilføje en telefon til listen.

Frakobling af en telefon

Fra hovedmenuen skal du vælge ”Telefon”, ”Indstillinger” og derefter ”Administrering af apparater”.

Fra listen over tilkoblede telefoner i menuen ”Administrering af apparater” skal du trykke på knappen på pop op-menuen og derefter på ”Slet apparat(er)”. Vælg det apparat, du ønsker at frakoble, på multimediesystemets skærm, og tryk derefter på ”Slet”.

Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.