Tilbage til listen

TILSLUT, FRAKOBL EN TELEFON

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tilslutte en parret telefon.

Du må ikke tilslutte en telefon til det håndfri sæt, hvis den ikke først er blevet genkendt. Der henvises til afsnit ”Tilkobling af en telefon” i kapitel ”Tilkobling, frakobling af en telefon”.

For at få adgang til alle telefonens funktioner skal den tilsluttes til det håndfrie telefonsystem.

Automatisk tilslutning

Når bilen startes, søger det håndfri telefonsystem efter genkendte telefoner i nærheden (hvis Bluetooth®-forbindelsen er aktiveret).

Søgningen begynder med den sidst genkendte telefon.

Bemærk: Det anbefales, at du accepterer automatisk genkendelse af apparaterne.

Manuel tilslutning (ændring af tilsluttet telefon)

Fra menuen ”Telefon” trykkes på ”Indstillinger” og derefter på ”Administrer enheder”. Her finder du listen over allerede tilkoblede telefoner.

Vælg telefonen, der skal tilsluttes, i listen, og tryk derefter på knappen ”Tilføj apparat”.

Frakoble en telefon

Fra menuen ”Telefon” trykkes på ”Indstillinger” og derefter på ”Administrer enheder”.

Vælg den telefon fra listen, der skal afbrydes.

Slukning af telefonen fremkalder ligeledes afbrydelse af telefonen.

Bemærk: Hvis du er i gang med et opkald, når telefonen frakobles, vil opkaldet automatisk overføres til telefonen.