Tilbage til listen

UNORMAL FUNKTION

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

-system

Beskrivelse

Årsager

Løsninger

Multimedieskærmen tændes ikke.

Indendørstemperaturen er under -20 °C.

Tænd ventilationen, så der kan opnås en temperatur over -20 °C.

Der vises intet billede.

Skærmen er i pausetilstand.

Kontrollér, at skærmen ikke er sat i pausetilstand.

Der er ingen lyd.

Lydstyrken er på minimum eller på pause.

Skru op for lyden eller deaktiver pause.

Der kommer ingen lyd fra den venstre eller højre højttaler, foran eller bagved.

Indstillingen af balance eller af fader er forkert.

Indstil den korrekte balance eller fader af lyden.

Der vises intet kort.

SD-kortet mangler eller er ødelagt.

Kontrollér, at SD-kortet er til stede.

Telefon

Beskrivelse

Årsager

Løsninger

Der er ingen ringetone.

Mobiltelefonen er ikke tilsluttet eller forbundet til systemet.

Lydstyrken er på minimum eller på pause.

Sørg for, at mobiltelefonen er tilsluttet eller forbundet til systemet. Skru op for lyden eller deaktiver pause.

Der kan ikke foretages opkald.

Mobiltelefonen er ikke tilsluttet eller forbundet til systemet.

Sørg for, at mobiltelefonen er tilsluttet eller forbundet til systemet. Lås op for telefonens tastatur.

Navigation

Beskrivelse

Årsager

Løsninger

Bilens position på skærmen svarer ikke til dens reelle placering, eller GPS-kontrollampen på skærmen forbliver grå eller gul.

Forkert lokalisering af bilen pga. GPS-modtagelsen.

Flyt bilen, indtil du opnår en god modtagelse af GPS-signalerne.

Indikationerne på skærmen svarer ikke til virkeligheden.

SD-kortet er ikke længere aktuelt.

Kortet er ikke længere opdateret

Download opdateringer fra www.myrenault.com.

Oplysningerne om trafikken vises ikke på skærmen.

Rutevejledningen er ikke aktiveret.

Abonnementet er ikke aktivt

Kontrollér, at rutevejledningen er aktiveret. Vælg en destination og start rutevejledningen.

Visse menurubrikker er ikke tilgængelige.

På grund af den igangværende betjening er visse rubrikker ikke til rådighed.

Rutevejledning med stemme er ikke mulig.

Navigationssystemet medregner ikke vejkrydset.

Rutevejledning med stemme eller rutevejledningen er deaktiveret.

Skru op for lyden. Kontrollér, at rutevejledningen med stemme er aktiveret. Kontrollér, at rutevejledningen er aktiveret.

Rutevejledningen med stemme passer ikke til virkeligheden.

Rutevejledningen med stemme kan variere iht. omgivelserne.

Kør iht. de reelle forhold.

Den foreslåede rute starter ikke, eller slutter ikke ved den ønskede destination.

Destinationen genkendes ikke af systemet.

Indtast en vej i nærheden af den ønskede destination.

Systemet beregnet automatisk en omvej.

Prioritering af områder, der skal undgås, eller en trafikbegrænsning berører beregningen af ruten.

Deaktiver funktionen ”Indstilling af områder, der skal undgås”.

Stemmegenkendelse

Beskrivelse

Årsager

Løsninger

Systemet genkender ikke den udtalte stemmebetjening.

Den udtalte stemmebetjening blev ikke genkendt.

Den tildelte taletid er udløbet.

Stemmebetjeningen forstyrres af støjende omgivelser.

Brugeren har talt efter bip-lyden.

Kontrollér, at den udtalte stemmebetjening findes (der henvises til kapitlet ”Anvendelse af stemmebetjening”). Tal i den tildelte taletid.

Tal i stille omgivelser.