Tilbage til listen

ADVARSEL FOR SIKKERHEDSDISTANCE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Via radarkameraet 1 underretter denne funktion føreren om det tidsrum, der adskiller førerens køretøj fra det forankørende, så man kan overholde sikkerhedsafstanden.

Bemærk: Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne, kondens e.l.).

Funktionen er aktiv, når køretøjet kører med en hastighed mellem cirka 30 og 200 km/t.

Ved start af motoren bevarer funktionen samme tilstand som ved seneste afbrydelse af motoren.

Aktivering/deaktivering af funktionen

På multifunktionsskærmen 2 vælg menuen ”Køretøj”, ”Kørehjælp”, ”Afstandsadvarsel”, vælg derefter ”ON” eller ”OFF”.

Du kan få direkte adgang til menuen ”Kørehjælp” via tasten 3 .

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Funktionsprincip

Når funktionen aktiveres, informerer indikatoren 4 dig om distancen til det forankørende køretøj.

- A (grå): funktion ude af drift;

- A (grøn): intet køretøj registreret;

- B (grøn): tidsintervallet er højere end eller lig cirka 2 sekunder (distancen mellem de to køretøjer, der er tilpasset din hastighed);

- C (orange): tidsintervallet er mellem cirka 1 og 2 sekunder (for kort distance mellem de to køretøjer);

- D (rød): tidsintervallet er lavere end eller lig cirka 1 sekund (for kort distance mellem de to køretøjer).

Hvis intervallet mellem to køretøjer er mindre end ca. 0,5 sekund, blinker kontrollampen 4 D på instrumentbrættet. Under visse forhold vises intervaltiden muligvis ikke:

- i et sving;

- når der skiftes vejbane;

- når det forankørende køretøj er tilstrækkeligt langt foran eller uden for rækkevidde.

For køretøjer, der udstyret hermed, gentages visse oplysninger på det øvre display.

Funktionen er ikke tilgængelig, når den automatiske fartpilot er aktiveret.

Opmålingen vises kun til information; systemet har ingen indflydelse på køretøjet.

Funktionen er ikke beregnet til at blive anvendt til bykørsel eller uregelmæssig kørsel (sving, accelerationer, pludselige opbremsninger osv.), men når forholdene er stabile.

Funktionen indvirker ikke på opbremsningen.

Forruden skal holdes ren for at sikre, at systemet fungerer korrekt.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan radarkameraets retning blive forskubbet og dets funktion forringes. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Vedligeholdelsesarbejde i det område, hvor radarkameraet sidder, skal udføres af en professionel.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- kompliceret miljø (tunnel e.l.)

- dårlige klimatiske forhold (sne, hagl, isslag osv.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- dårlig kontrast mellem køretøjet foran og det omkringliggende område, f.eks. hvidt køretøj i sneområde e.l.

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer o.l.)

- vejen er snæver, snoet eller bølgende (snævre sving o.l.)

Risiko for falske alarmer.

DYNAMISKE FUNKTIONER : ADVARSEL OM SIKKERHEDSAFSTAND