Tilbage til listen

AKTIV NØDOPBREMSNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Baseret på oplysninger fra radarkameraet 1 beregner systemet afstanden til køretøjet foran og de omgivende fodgængere.

Det alarmerer føreren, hvis der er risiko for frontalt sammenstød. Det kan selv bremse køretøjet for at begrænse skader ved et sammenstød.

Bemærk: Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne, kondens osv.).

Dette system kan aktivere maksimal opbremsning af køretøjet, indtil det om nødvendigt holder helt stille.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid anvende sikkerhedssele, når du kører i bilen, og sørge for, at den er lastet, så genstande ikke kan blive slynget mod passagererne.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Registrering af køretøjer

Handling

Hvis der under kørsel (hastighed på mellem 7 og 160 km/t) er risiko for kollision med køretøjet foran, vil systemet:

- advare dig om risiko for sammenstød:

- kontrollampen lyser rødt på instrumentbrættet fulgt af en biplyd;

eller

- indikatoren 2 lyser rødt på instrumentbrættet og - afhængigt af køretøjet - også på head up-displayet fulgt af en biplyd.

Hvis føreren træder på bremsepedalen, og systemet registrerer en risiko for sammenstød, bliver bremsekraften forstærket.

- udløse opbremsning:

Hvis føreren ikke reagerer på advarslen, og der bliver fare for sammenstød.

Særlige funktioner

Når køretøjets hastighed:

- er mindre end ca. 45 km/t, aktiveres advarsel og opbremsning samtidigt

- er mellem ca. 45 km/t og 80 km/t, aktiveres advarslen. Opbremsning udløses kun, hvis vognen foran bevæger sig. Opbremsning aktiveres ikke for køretøjer, der holder stille

- er mellem ca. 80 km/t og 160 km/t, udløses advarsel og opbremsning kun, hvis vognen foran bevæger sig. Advarsel og opbremsning aktiveres ikke for køretøjer, der holder stille

- overstiger 160 km/t, er systemet ikke aktivt.

Du kan afbryde opbremsning på ethvert tidspunkt ved at:

- trykke på speederpedalen

eller

- dreje rattet i en undvigelsesmanøvre.

Registrering af fodgængere

Handling

Under kørsel (hastighed mellem ca. 7 km/t og 60 km/t), når der er risiko for at påkøre en fodgænger:

- kontrollampen lyser rødt på instrumentbrættet fulgt af en biplyd;

eller

- indikatoren 3 lyser rødt på instrumentbrættet og - afhængigt af køretøjet - også på head up-displayet fulgt af en biplyd.

Hvis påkørslen er nært forestående, aktiverer systemet opbremsningen.

Systemet kan aktivere maksimal opbremsning af køretøjet, indtil det om nødvendigt holder helt stille.

Aktivering, deaktivering af systemet

For køretøjer udstyret med et navigationssystem

På multifunktionsskærmen 4 skal du vælge menuen ”Køretøj”, ”Kørehjælp”, ”Aktiv bremsning” og derefter ”ON” eller ”OFF”.

Du kan få direkte adgang til menuen ”Kørehjælp” via tasten 5 .

For køretøjer, der ikke er udstyret med et navigationssystem

- Når køretøjet holder stille, udfør et langt tryk på kontakten 6 OK for at få adgang til menuen for indstillinger;

- tryk gentagne gange på betjeningen 7 opad eller nedad, til menuen ”Kørehjælp” vises. Tryk på kontakten 6 OK;

- tryk gentagne gange på betjeningen 7 opad eller nedad, til menuen ”Aktiv bremsning” vises, og tryk på kontakten 6 OK.

Tryk igen på kontakten 6 OK for at aktivere eller deaktivere funktionen:

= funktion aktiveret

< funktion deaktiveret

Ved deaktivering af systemet lyser kontrollampen på instrumentbrættet.

Systemet genstarter hver gang, køretøjets tænding tilsluttes.

Betingelser for afbrydelse af systemet

Systemet kan ikke aktiveres:

- når gearstangen er i frigear eller i et dødpunkt;

- når parkeringsbremsen er aktiveret;

- i et sving.

Hvis føreren viser tegn på opmærksom (indgreb på rattet, pedaler osv.), vil systemet normalt forsinke sin funktion eller undlade aktivering.

Midlertidigt ikke tilgængelig

Når systemet registrerer en midlertidig manglende tilgængelighed, tændes kontrollampen på instrumentbrættet fulgt af meddelelsen ”Active braking: sensor blind” (Aktiv opbremsning: blind sensor) eller, afhængigt af køretøjet, ”Radar-camera: no visibility” (Radarkamera: intet udsyn).

Mulige årsager er:

- Systemet er midlertidigt blændet (blænding fra solen, nærlys, dårligt vejr osv.). Systemet vil fungere igen, når sigtbarheden bedres;

- systemet er midlertidigt afbrudt (f.eks.: forrude tildækket af snavs, is, sne osv.). I dette tilfælde skal bilen parkeres og motoren slukkes. Rengør forruden. Når du næste gang starter motoren, holder kontrollampen op med at lyse, og meddelelsen forsvinder;

- hvis dette ikke er tilfældet, kan der være en anden årsag, og du skal kontakte en godkendt forhandler.

Funktionsfejl

Når systemet sporer en funktionsfejl, tændes -advarselslampen på instrumentbrætte, og meddelelsen ”Aktiv bremsning frakoblet” vises. Søg råd på et autoriseret værksted.

Aktiv nødopbremsning

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj. Udløsning af denne funktion kan være forsinket eller forhindret, når systemet registrerer tydeligt tegn på førerens kontrol over vognen (indgreb på rattet, pedaler osv.).

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan radarkameraets retning blive forskubbet og dets funktion forringes. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i det område, hvor radarkameraet sidder (reparationer, udskiftning, forrudeændringer osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- komplekse omgivelser (en metalbro, tunnel osv.)

- dårlige klimaforhold (sne, hagl, isslag osv.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- dårlig kontrast mellem genstanden (vogn, fodgænger osv.) og området omkring (f.eks. fodgænger klædt i hvidt i et område med sne osv.)

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer osv.)

- forrude tildækket (af snavs, is, sne, kondens osv.).

Risiko for utidig opbremsning.

Begrænsning af systemets funktion

- Et køretøj i modsatte køreretning udløser ingen advarsel eller handling fra systemets side.

- Radarkameraets område på forruden skal holdes rent og må ikke være ændret, for at sikre systemets funktion.

- Systemet kan ikke reagere lige så effektivt på små køretøjer, såsom motorcykler og cykler, som på andre køretøjer.

- Systemet fungerer måske korrekt, hvis vejbanen er glat (regn, sne, isslag osv.).

- For at sikre korrekt funktion skal systemet kunne skelne fodgængerens komplette silhuet. Så systemet kan ikke registrere:

- fodgængere i mørke eller dårlig belysning

- delvist synlige fodgængere:

- fodgængere, der er mindre end ca. 80 cm høje

- fodgængere, der bærer store genstande

- ...

Deaktivering af funktionen

Du skal deaktivere funktionen, hvis:

- stoplysene ikke fungerer;

- radarkameraets område er beskadiget (på forrudesiden eller den indvendige bakspejlsside)

- køretøjet bugseres (starthjælp);

- forruden er revnet eller forvrænget (udfør ikke reparationer på dette område af forruden, men få det udskiftet på et autoriseret værksted)

Afbrydelse af funktionen

Du kan til enhver tid stoppe den aktive bremsefunktion ved at træde på speederen eller ved at dreje rattet i en undvigelsesmanøvre.

Hvis systemet opfører sig unormalt, skal det deaktiveres, og der kontaktes et autoriseret værksted.

DYNAMISKE FUNKTIONER : AKTIV NØDBREMSNING