Tilbage til listen

BAGESTE NAKKESTØTTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Brugsposition

Hæv nakkestøtten helt, indtil den låser.

Aftagning af nakkestøtten

Sænk ryglænet lidt, tryk på tappen 1, og afmonter nakkestøtten.

Anbringelse af nakkestøtten

Før stængerne ind i hullerne, og sænk nakkestøtten, indtil den låser.

Justering af hældningen

Ifølge modellen skal del A skubbes frem eller tilbage, indtil den ønskede indstilling opnås.

Sådan reguleres sidestøtterne

Afhængigt af modellen kan delene B reguleres separat, indtil den ønskede indstilling opnås.

Nakkestøttens opbevaringsposition 2

Tryk på tappen 1, og tryk nakkestøtten helt i bund.

Denne position af nakkestøtten må kun anvendes, når bagsædet klappes ned, og aldrig, hvis der sidder en passager på bagsædet.

Af sikkerhedshensyn bør nakkestøtten altid være monteret og korrekt indstillet. Nakkestøttens øverste kant bør være så nær i højde med hovedets isse som muligt.