Tilbage til listen

BAGHYLDE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Afmontering

- Afhægt de to snore 1.

- Løft baghylden 2 opad, og træk den imod dig selv.

Montering af hylden foretages i modsat rækkefølge.

Læg ikke tunge eller hårde genstande på baghylden.

I tilfælde af en kraftig opbremsning eller et sammenstød kan disse genstande udgøre en fare for vognens fører og passagerer.